Doorontwikkeling Leegstandsmonitor CBS, Geonovum en Kadaster

CBS, Geonovum en Kadaster werken aan de doorontwikkeling van de Landelijke Monitor Leegstand, samen met belanghebbenden en experts op de vastgoedmarkt. De nieuwe versie verschijnt in februari 2018.

Landelijke Monitor Leegstand

In februari 2017 lanceerde het CBS in samen met Geonovum en het Kadaster een eerste versie van de Landelijke Monitor Leegstand. Deze speelt in op de grote behoefte aan actuele, integrale, betrouwbare en landsdekkende informatie over leegstand en gebruik van vastgoed.

In Nederland staan veel gebouwen leeg: kantoren, kerken, verzorgingshuizen, winkels en in sommige gebieden huizen en gebouwen met een agrarische functie. Dat vraagt om maatregelen, zoals herbestemming, sanering of sloop. Een Leegstandsmonitor kan hierbij helpen.

Roep om doorontwikkeling

De Leegstandsmonitor heeft veel waardering gekregen vanuit het bedrijfsleven en de overheid. En diverse partijen droegen suggesties aan voor verbetering van de informatievoorziening. Vanaf de zomer 2017 gaan CBS, Kadaster en Geonovum deze doorontwikkeling uitvoeren. Dit gebeurt nadrukkelijk in samenwerking met belanghebbenden en experts op de vastgoedmarkt. Het project wordt mogelijk gemaakt door een groot aantal sponsoren vanuit gemeenten, provincies en rijksoverheid.

Inhoud moet werkelijkheid goed weergeven

Essentieel voor de doorontwikkeling is dat de gegevens in de monitor de werkelijkheid goed weergeven. Gegevens van belangrijke categorieën als kantoren, winkels, maatschappelijk vastgoed, agrarische gebouwen en woningen worden dan ook daarop getoetst. Dat gebeurt door veldwerk en bestandsvergelijking in verschillende gemeenten en regio’s in het land.

In de nieuwe versie van de Landelijke Monitor Leegstand is een belangrijk deel de uitkomsten van de toetsen verwerkt. In deze versie 2, die verschijnt in februari 2018, is een extra peiljaar (2017) en ook meer ruimtelijk detail te vinden. De informatie is beschikbaar op wijk- en buurtniveau. Gemeenten krijgen toegang tot de gegevens op adresniveau.

Toekomst: informatievoorziening over vastgoedgebruik

Daarnaast werken de partijen aan de uitbreiding van de monitor tot een hoogwaardige informatievoorziening over vastgoedgebruik. Zo wordt bestudeerd hoe planvoorraad en cultureel erfgoed erin verwerkt kunnen worden.