Doorhaling teboekstelling schip

Uw schip hoeft niet langer bij het Kadaster geregistreerd te zijn wanneer deze bijvoorbeeld:

  • in een buitenlands kadaster wordt geregistreerd;
  • is gesloopt of vergaan.

Beschrijving

Met een Doorhaling teboekstelling schip laat u uw boot of schip uitschrijven uit de openbare registers van het Kadaster.

Het is ook mogelijk de registratie van een schip in aanbouw te laten doorhalen. Na de doorhaling ligt het eigendom van uw schip niet meer vast in de openbare registers. 

Tarieven

Het uitschrijven van uw boot/schip uit de openbare registeren is gratis. Voor de uitschrijving moet u bewijsstukken aanleveren, die wel kosten met zich meebrengen. 

Wij zorgen voor 2 van deze benodigde bewijsstukken. Hiervoor krijgt u van ons een factuur toegestuurd.  

Omschrijving Prijs
Actueel gewaarmerkt kadastraal uittreksel € 17,40
Actueel gewaarmerkt hypothecair uittreksel € 17,40

Deze bedragen zijn vrij van btw.

Meer informatie over de tarieven vindt u op de tarievenpagina.

Bestellen

Om uw schip uit te laten schrijven uit de openbare registers moet u met het formulier 'Doorhaling teboekstelling schip' bewijsstukken meesturen die de reden van doorhaling aantonen. Op het formulier staat precies wat u nodig heeft. Wij zorgen voor 2 van deze bewijsstukken: 

  • Actueel gewaarmerkt kadastraal uittreksel
  • Actueel gewaarmerkt hypothecair uittreksel

Wij sturen alle stukken naar de rechtbank. De rechtbank geeft vervolgens een beschikking af stuurt deze met het formulier terug naar ons. Wij werken vervolgens met deze papieren de openbare registers bij. Hiermee is het schip uitgeschreven. 

Het volledig ingevulde en ondertekende formulier kunt u per post opsturen naar de Scheepsregistratie in Rotterdam:

Postbus 8718
3009 AS Rotterdam

Het is ook mogelijk het formulier aan de balie in te leveren. Het bezoekadres is:

Kantorencomplex De Lotus
George Hintzenweg 77
3068 AX Rotterdam