Documentenbeheer toegevoegd aan de bèta versie van NTD Actualiseren

Aan de bèta versie van de NTD Actualiseren is nu de functionaliteit documentenbeheer toegevoegd.
Documentenbeheer toegevoegd aan de bèta versie van NTD Actualiseren

 

Vandaag is de functionaliteit om documenten (zoals huisaansluitingen, profielschetsen en dergelijke) te uploaden en centraal op te slaan, toegevoegd aan de NTD Actualiseren bèta release. Documentenbeheer maakt het voor de toekomstige centrale netbeheerders mogelijk om documenten die in relatie staan met de geactualiseerde netinformatie, centraal op te slaan. 

Op 20 juni jongstleden is de NTD Actualiseren netinformatie live gegaan in een bèta release. Op dat moment werd de functionaliteit voor het uploaden en valideren van netinformatie opengesteld.

Klantinstructie aangepast

Voor het gebruik van de nieuwe functionaliteit is de reeds bestaande klantinstructie van de bèta release aangevuld. Dit document heeft nu de generieke naam ‘Klantinstructie NTD Actualiseren’ gekregen. In de klantinstructie wordt het gebruik van beide onderdelen (‘actualiseren documenten’ en ‘actualiseren netinformatie’) uitgelegd.

Vragen?

Voor al uw vragen over KLIC en de WION, neem contact op met de Klantenservice KLIC