Digitale wegenlegger

Digitale wegenlegger

Het Kadaster kan voor uw gemeente de wegenlegger actualiseren en digitaliseren. De digitale wegenlegger:

  • draagt bij aan de rechtszekerheid van uw inwoners;
  • bevordert de transparantie richting uw inwoners;
  • lost geschillen over gebruik en onderhoud van wegen eenvoudiger op;
  • borgt de openbaarheid van wegen en paden.

Beschrijving

Elke gemeente in Nederland moet op grond van de Wegenwet over een wegenlegger beschikken. Een wegenlegger toont de openbare wegen en paden buiten de bebouwde kom en hoe de verantwoordelijkheid en onderhoudsplicht voor deze wegen is georganiseerd.

Het Kadaster kan voor uw gemeente een digitale wegenlegger opstellen. Deze wegenlegger bestaat uit een gedigitaliseerde kaart met informatie over alle wegen, duikers en kunstwerken buiten de bebouwde kom en de toegangswegen naar de treinstations. De kaart wordt in een digitaal bestandsformaat opgeleverd. U kunt deze zelf (online) publiceren.  

Tarieven

De Digitale wegenlegger is maatwerk. Tijdens een verkennend gesprek geeft u aan wat uw wensen zijn. Op basis van dit gesprek ontvangt u een offerte. 

Meer informatie

Hoe wordt de Digitale wegenlegger gemaakt?

De basis voor de gedigitaliseerde wegenlegger zijn de wegen uit de Top10NL van het Kadaster. Aan deze wegen koppelen wij informatie uit gemeentelijke bronnen (o.a. informatie uit het wegenbeheerpakket) en de kadastrale systemen.