Dashboard maakt kwaliteit BAG zichtbaar voor afnemers

Naast het kwaliteitsdashboard voor bronhouders (gemeenten), is nu ook voor afnemers van BAG-gegevens een kwaliteitsdashboard beschikbaar.
Postbode op de fiets

Het BAG kwaliteitsdashboard voor afnemers, geeft inzicht in fouten en andere opvallende signalen. Deze worden zichtbaar bij de maandelijkse controle op de Landelijke Voorziening BAG (LV-BAG). De gemeenten krijgen deze signalen ook gepresenteerd voor controle en verbetering ervan. Dit kwaliteitsdashboard voor afnemers is door ons ontwikkeld in opdracht van het bestuur van de BAG (BAG BAO)

Hoe is de kwaliteit van de BAG?

Zoals we nu kunnen meten is de kwaliteit van de gegevens in de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) hoog. Dit is van groot belang, een goede kwaliteit verbetert de dienstverlening aan burgers. 

Lees meer over de kwaliteit van de BAG op de pagina BAG kwaliteitszorg.

Onderverdeling in thema's

U kunt per thema een selectie maken. Als u een bepaald object of adres niet kunt vinden, dan betekent dit dat hiervan bij ons geen fouten of andere opvallende signalen bekend zijn.

Direct naar het Kwaliteitsdashboard voor afnemers