Dagmutaties BAG Extract op 5 en 6 november niet correct

De levering van BAG dagmutaties van 5 en 6 november bevat geen data.

Afnemers van BAG Extract met een dagmutatie abonnement hebben op 6 november een levering ontvangen (levering mutaties van 5 op 6 november) waarin geen data is opgenomen.

De vervolglevering is wel goed gegaan. Het gevolg is dat deze afnemers nu dus niet alle data hebben gekregen en dat vervolgbestanden mogelijk niet (goed) zullen aansluiten. Wij sturen de betrokken afnemers hierover een e-mail met daarin een mogelijke oplossing.