Calamiteitenmelding (KLIC)

Kunnen graafwerkzaamheden niet wachten omdat er persoonlijk letsel of schade dreigt? Doe dan een calamiteitenmelding via Mijn Kadaster of bel 0800-00 80 en kies voor optie 1. U ontvangt direct informatie die u nodig hebt om snel en zorgvuldig te kunnen graven.

Beschrijving

U bent wettelijk verplicht machinale graafwerkzaamheden voor aanvang te melden, ook wanneer die graafwerkzaamheden niet kunnen wachten vanwege een calamiteit. In dat geval doet u een calamiteitenmelding.

Voor een gebied van maximaal 500 x 500 meter is één calamiteitenmelding voldoende. Voor grotere gebieden moet u meerdere meldingen doen.

Wanneer is er sprake van een calamiteit?

  • als zich een onverwachte gebeurtenis voordoet waarbij persoonlijk letsel of grote schade dreigt;
  • als er sprake is van ernstige leveringsonderbrekingen (denk aan een ziekenhuis zonder stroom, beschadigde gasleiding met gasuitstroom, overstroming door een lekkende waterleiding of een beschadigd wegdek waarbij mechanisch graven nodig is om de dreiging weg te nemen). 

Wanneer de calamiteit is veroorzaakt door graafwerkzaamheden en de kabel- en leidinginformatie al ter plekke aanwezig is, hoeft u geen Calamiteitenmelding te doen.

Wat moet ik doen bij een ‘buisleiding gevaarlijke inhoud’?

Is er sprake van een 'buisleiding gevaarlijke inhoud', zoals een buisleiding voor het vervoer van brandbare vloeistoffen? Dan bent u, ook bij een Calamiteitenmelding, wettelijk verplicht voor aanvang van de graafwerkzaamheden telefonisch contact op te nemen met de verantwoordelijke netbeheerder. Het telefoonnummer vindt u op de ontvangstbevestiging of op uw beeldscherm na het doen van de melding. In alle andere gevallen beoordeelt u zelf of contact met een beheerder noodzakelijk is.

Graaflocatie ligt in een veiligheidsgebied

Bij graafwerkzaamheden in een veiligheidsgebied geldt een afwijkende procedure voor het uitwisselen van informatie tussen grondroerders en netbeheerders. Voorbeelden van veiligheidsgebieden zijn: vliegvelden, kerncentrales en defensieterreinen. Lees de informatie over veiligheidsgebieden op onze website.

Als de graaflocatie (gedeeltelijk) in een veiligheidsgebied ligt, krijgt u bericht om welk veiligheidsgebied het gaat en wie de beheerder is. U bent verplicht, ook bij een Calamiteitenmelding, contact op te nemen met de beheerder van het veiligheidsgebied. Deze stemt met u af welke informatie nodig is en levert deze informatie rechtstreeks aan u. Ook bekijkt de beheerder van het veiligheidsgebied of er sprake is van een ‘buisleiding gevaarlijke inhoud’. Is dat het geval dan bepaalt hij wie contact opneemt met de beheerder van deze buisleiding.

Verantwoording aan Agentschap Telecom

Als opdrachtgever bent u verplicht de eerstvolgende werkdag na de Calamiteitenmelding deze te verantwoorden bij het Agentschap Telecom (toezichthouder op de WIBON). Gebruik daarvoor het formulier 'Afmelden calamiteit'. Dit formulier staat op de website van het Agentschap Telecom en vindt u onderaan de pagina onder het kopje 'Afmelden calamiteit'. Het Agentschap Telecom beoordeelt of de melding terecht was. Concluderen zij dat uw Calamiteitenmelding niet terecht was dan leggen zij u mogelijk een boete op.

Naar de pagina Agentschap Telecom

Tarief

Calamiteitenmelding: € 19,00. Dit bedrag is vrij van btw.

Doe een melding

Een calamiteitenmelding doet u in Mijn Kadaster. Bent u niet in de gelegenheid de calamiteitenmelding via Mijn Kadaster te doen? Neem dan telefonisch contact op met de Klantenservice KLIC op (0800) 0080 en houd uw relatienummer en inlogcode bij de hand. 

Levering

Na het doen van een Calamiteitenmelding ziet u direct op uw scherm een overzicht met de volgende informatie:

  • gegevens van netbeheerders die kabels en leidingen in het graafgebied hebben liggen;
  • een lijst met noodnummers waarop deze netbeheerders bereikbaar zijn;
  • aan- of afwezigheid van ‘buisleidingen gevaarlijke inhoud’;
  • of er sprake is van een veiligheidsgebied.

Ook ontvangt u per e-mail een ontvangstbevestiging met bovenstaande informatie.

Kabel- en leidinginformatie

Vervolgens ontvangt u per e-mail een link naar een ZIP-bestand met de beschikbare kabel- en leidinginformatie. Dit bestand kunt u uitpakken met een daarvoor bestemd programma (zoals WinZip of WinRAR).

Afhankelijk van het moment waarop de netbeheerders leveren, kan het voorkomen dat u meerdere leveringen ontvangt. Elke levering heeft een leveringsvolgnummer te beginnen bij 1. De laatste levering vervangt steeds de eerdere leveringen. Op de levering wordt aangegeven of het gaat om een complete levering of een deellevering. Bij een Calamiteitenmelding ontvangt u (uiterlijk) na 15 minuten een eerste levering.

Kabel- en leidinginformatie inzien en afdrukken

Voor het inzien en afdrukken van de gekeverde kabel- en leidinginformatie kunt u gebruik maken van de gratis Klic-viewer