Basisregistraties Kadaster en KvK steeds verder gekoppeld

Inmiddels is 59% van de Niet-Natuurlijke Personen in de Basisregistratie Kadaster (BRK) gekoppeld met het Handelsregister (NHR).
Basisregistraties Kadaster en KvK steeds verder gekoppeld

Het Kadaster heeft sinds juli 2014 een koppeling gemaakt tussen de Basisregistratie Kadaster (BRK) en het Handelsregister (NHR) van de Kamer van Koophandel. Inmiddels is 59% van de Niet-Natuurlijke Personen (NNP) in de BRK gekoppeld met het NHR.

Geen onduidelijkheid

Zowel het Kadaster als het Handelsregister kennen in de registratie een vorm van Niet-Natuurlijke Personen. Dit zijn rechtsvormen zoals bedrijven of samenwerkingsverbanden. Door het opnemen van het KvK-nummer bij het inschrijven van akten bij het Kadaster, is er geen enkele onduidelijkheid over de identiteit van een NNP's. Goed voor het rechtsverkeer en efficiënt voor iedereen die zich bezighoudt met vastgoed en bedrijven.

Registratie Niet-Natuurlijke Personen verbeterd

In 2014 was slechts 49% van de NNP’s in de BRK gekoppeld met het Handelsregister. Begin 2016 is dit percentage gestegen naar 59%. Lang niet alle NNP’s zijn in beide registraties terug te vinden; soms hebben ze een afwijkend voorkomen. Dat zit vaak in simpele zaken zoals de schrijfwijze van zetels of de statutaire namen. Ongeveer de helft van de in de BRK voorkomende NNP’s zijn inmiddels gekoppeld met het NHR. De volledigheid moet de komende jaren steeds beter worden.

Juridisch belang van koppelingen

Het juridisch belang van het koppelen is beschreven in het vakblad Juridische Berichten voor het notariaat. De rol van de notaris in dit proces wordt duidelijk beschreven. Lees hieronder het artikel.