BAG krijgt gemiddeld een rapportcijfer 7,2

De tevredenheid over de BAG stijgt gemiddeld licht. Kreeg de BAG in 2013 een 7,0 als gemiddeld rapportcijfer, in 2015 is dit gemiddeld een 7,2.
BAG krijgt gemiddeld een rapportcijfer 7,2

In 2015 is in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) en het Kadaster een afnemersonderzoek over de BAG uitgevoerd. Het hoofddoel van het onderzoek was inzicht verkrijgen in de mate van tevredenheid, het gebruik en de doeltreffendheid van de BAG in de praktijk. Dit onderzoek volgt op de eerste meting die in 2013 is uitgevoerd. De tevredenheid over de BAG stijgt gemiddeld licht. Kreeg de BAG in 2013 een 7,0 als gemiddeld rapportcijfer, in 2015 is dit gemiddeld een 7,2.

Adresgegevens meest gebruikt

Vooral de adresgegevens in de BAG worden veel gebruikt en deze gegevens krijgen in het onderzoek ook de hoogste beoordeling. Het gebruik van de BAG kan zorgen voor een betere afstemming in de keten en voor eenduidige communicatie met andere partijen. Een groot aantal afnemers geeft eveneens aan dat de BAG belangrijk voor hun organisatie is.

Meer informatie vindt u in de rapportage op de website van IenM