Applicatie Verenig is aangepast

Definitieve grenzen mogen niet in voorlopige grenzen eindigen bij samenvoegen van percelen. De applicatie Verenig is hiervoor aangepast.

Voorlopige grenzen (oranje of blauwe lijnen) zijn juridisch nog niet vastgesteld. Ze kunnen niet worden gereconstrueerd (met behulp van een Grensreconstructie), zijn niet in het terrein aan te duiden en worden pas na meting door het Kadaster definitief. Je kunt bij een voorlopige grens niet zeggen waar deze precies begint en waar deze eindigt.

Definitieve grenzen (zwarte lijnen) kunnen wel worden gereconstrueerd en hier zijn ook meetschetsen van gemaakt.

Definitieve grenzen mogen bij samenvoegen niet in voorlopige grenzen eindigen

Een definitieve grens mag niet eindigen in een voorlopige grens. Dat is juridisch niet verantwoord. Daarom is de applicatie Verenig onder Mijn Kadaster zo aangepast dat percelen met een voorlopige grens niet meer samengevoegd kunnen worden met percelen met een definitieve grens. Als in de applicatie Verenig bij nieuw gevormde percelen, verschillende soorten grenzen ontstaan, komt de volgende foutmelding:

 “Dit perceel kan niet worden verenigd omdat er een situatie ontstaat waarbij definitieve grenzen eindigen in voorlopige grenzen. Neem contact op met VKG-team via 088-183 5500 optie 2.”

In de afbeeldingen ziet u op welke manier het kan voorkomen dat bij het samenvoegen van percelen, definitieve grenzen eindigen in voorlopige grenzen:

Als perceel 701 zou worden verenigd met 703 dan zou de volgende ongewenste situatie ontstaan:

 

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op. Dit gaat het snelst met het formulier.

Telefonisch contact opnemen mag ook. Onze klantenservice is bereikbaar op: 088-183 22 00