Agrarische grondprijs 57.000 euro per hectare in 2e kwartaal 2016

De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is 57.000 euro per hectare in het 2e kwartaal van 2016. Dat is boven de gemiddelde prijs 55.200 euro per hectare over heel 2015.
Agrarische grondprijs 57.000 euro per hectare in 2e kwartaal 2016

De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is in het tweede kwartaal van 2016 57.000 euro per hectare. Dat is iets lager dan in eerste kwartaal 56.300 euro per hectare, maar wel boven de gemiddelde prijs 55.200 euro per hectare over heel 2015. Dit staat in het 2e kwartaalbericht van 2016 over de agrarische grondmarkt van het Kadaster en het Landbouw Economisch Instituut (LEI).

Het kwartaalbericht agrarische grondmarkt is een gezamenlijk product van Kadaster en het LEI Wageningen. Het kwartaalbericht baseren we op een nieuwe dataset Grondmarkt Agrarisch Gebied. Deze dataset bevat een aantal landsdekkende gegevenssets die door verschillende overheidsdiensten zijn ingewonnen. Het gaat om specifieke onderdelen uit de registraties van Transactiegegevens, Basisregistraties Adressen en Gebouwen, Basisregistratie Percelen en de Landbouwtelling.

Het kwartaalbericht is kosteloos beschikbaar op onze website en op de website van het LEI.

U kunt zich ook op het kwartaalbericht abonneren en ontvangt deze dan per e-mail.

Bekijk het tweede kwartaalbericht van 2016

Meer informatie

Meer informatie en de vorige kwartaalberichten vindt u op de pagina Informatievoorziening Agrarische Grondmarkt.