Afschrift uit de registers (kopie akte)

Afschrift uit de registers (kopie akte)

Een compleet beeld van wat er wettelijk is vastgelegd over een woning, appartement, perceel of schip:

  • nuttige informatie bij het kopen van een huis;
  • of om de beschikkingsbevoegdheid van een gerechtigde te onderzoeken.

Beschrijving

Wilt u weten wat er wettelijk is vastgelegd over een woning, appartement, perceel of schip? Het Kadaster bewaart akten en documenten die te maken hebben met de rechtstoestand van woningen, appartementen, percelen en schepen. U kunt een afschrift (kopie) aanvragen van akten uit de openbare registers van het Kadaster en andere documenten die bij het Kadaster geregistreerd zijn.

De akten die het Kadaster registreert zijn bekend onder een uniek 'deel en nummer'. Zonder opgave van het deel en nummer ontvangt u van ons een afschrift van de laatst ingeschreven akte. 

Wilt u een andere akte opvragen en is het deel en nummer van deze akte niet bij u bekend? Vraag dan een Onderzoek in de openbare registers aan. 

Akten uit de openbare registers

In de openbare registers van het Kadaster bevinden zich voornamelijk koopakten (leveringsakten) en hypotheekakten, maar ook splitsingsakten, verklaringen van erfrecht en akten waarin beslagen of erfdienstbaarheden (bijvoorbeeld het recht van overpad) op een perceel zijn gevestigd. 

Andere brondocumenten

Het Kadaster registreert ook documenten die niet in de openbare registers worden bewaard, maar wel te maken hebben met de rechtstoestand van een perceel of schip. Het gaat om unieke brondocumenten die niet door de notaris zijn aangeboden. Voorbeelden zijn: besluiten in het kader van de Wet geluidhinder en de Wet bodembescherming, besluiten van de rechtbank met betrekking tot onderbewindstelling, niet-gemeentelijke publiekrechtelijke beperkingen. 

Tarieven

Afschrift van akte (per deel en nummer)

- levering via Mijn Kadaster  € 2,40
- levering per e-mail  € 15,40
- levering per post  € 17,40
- levering via balie  € 31,40
Indien onderzoek nodig is naar het deel en nummer
van de verkrijgingsakte
 € 45,00
Indien onderzoek nodig is naar het deel en nummer
van andere soorten akten (bijvoorbeeld vorige
eigenaren, splitsingsakte/tekening, vestiging erfpacht etc.)
 € 24,00 / kwartier

Afschrift van andere documenten

- levering via Mijn Kadaster  € 2,40
- levering per e-mail  € 15,40
- levering per post  € 17,40
- levering via balie  € 31,40


Deze bedragen zijn vrij van btw

Bestellen

Een Afschrift uit de registers kunt u op 2 manieren bestellen:

Vermeld in uw aanvraag het deel en nummer van de akte. Als het deel en nummer opgezocht moet worden omdat deze niet bestaat of onjuist is opgegeven, dan zijn hieraan kosten verbonden.

Voor aanbieders van stukken is het ook mogelijk dit product via de webservice KIK-Inzage aan te vragen. Meer informatie over KIK

Instructiefilmpje

Dit instructiefilmpje helpt u op weg bij het bestellen van een Afschrift uit de registers via Mijn Kadaster.

Levering

Levertijd via bestelformulier

Na ontvangst van uw bestelling sturen wij u het Afschrift uit de registers binnen 2 werkdagen toe per e-mail (pdf-formaat) of post.

Wij informeren u vooraf over eventuele extra kosten en de leverdatum als onderzoek nodig is naar het deel en nummer van de akte.   

Levertijd via Mijn Kadaster

U kunt een Afschrift uit de registers direct inzien en downloaden via Kadaster-on-line. Hiervoor hebt u een abonnement nodig op Mijn Kadaster