“Stedelijke kavelruil werkt als je het samen doet”

Themadag 'Verder met stedelijke kavelruil' op 16 maart trok bijna 250 deelnemers en kreeg veel positieve feedback.
Themadag Stedelijke Kavelruil maart 2017

In het Muntgebouw in Utrecht werd donderdag 16 maart de themadag 'Verder met stedelijke kavelruil' gehouden. Met circa 250 gasten praatten we over de voor- en nadelen en vooral mogelijkheden van stedelijke kavelruil. Ook werd het officiële startsein gegeven voor het stimuleringsprogramma stedelijke kavelruil van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) en het Kadaster. Frank Tierolff (bestuurder van het Kadaster) en Peter Heij (Directeur-generaal Ruimte en Water van IenM) benadrukten dat stedelijke kavelruil werkt als markt en overheid samenwerken. Het initiatief moet niet vanuit de overheid komen maar juist de eigenaren zijn aan zet.

‘Vergeten groenten’

Diverse sprekers kwamen tijdens de themadag aan het woord. Nicolette Zandvliet van de Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen (NEPROM) gaf aan dat stedelijke kavelruil bij projectontwikkelaars nog moet 'landen'. Yves de Boer, voorzitter van de klankbordgroep stedelijke kavelruil, maakte de vergelijking tussen binnenstedelijke plekken die niet meer in trek zijn en vergeten groenten. De dag werd afgesloten met het aanbieden van het boekje ‘Stedelijke herverkaveling; aanpak en eerste projecten’ geschreven door Friso de Zeeuw en Wouter van Zandbrink. 

Presentaties en verslagen

Alle presentaties en verslagen van de bijeenkomst vindt u op de website van IenM.

Wat vond u van de themadag?

Was u aanwezig op de themadag? Wij horen graag wat u van deze dag vond en welke informatie u eventueel nog wilt ontvangen. U kunt hiervoor de enquête invullen