Eigendom begin van groei voor boeren in Colombia

Voor mijn werk reis ik veel naar Zuid-Amerika. Het Kadaster adviseert daar in verschillende projecten. Ik ben betrokken bij een project in Colombia en kom regelmatig in de hoofdstad Bogotá. Bogotá is bijzonder. De ligging in de Andes, de uitgestrektheid en de drukte. Er wonen enorm veel mensen in deze stad. Veel van deze mensen zijn noodgedwongen van het platteland naar Bogotá getrokken. Niet uit vrije wil, maar omdat ze van hun grond verdreven zijn.

Gebrekkige registratie

Voor ons is het onvoorstelbaar dat een eigendom ‘zomaar’ kan worden afgepakt of niet door de overheid wordt erkend. Het probleem in Colombia is dat er geen centraal kadaster is. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een kadaster en een register. In veel gevallen is er daardoor geen link tussen de kadastrale kaart en de juridische gegevens. Vooral landbouwgebieden zijn niet goed geregistreerd. Guerrillabewegingen maken daar gebruik van door land simpelweg te ‘onteigenen’. De bewoners worden gedwongen om naar de steden te trekken. En dat geeft problemen in de stad. Er is een hoge werkloosheid en de veiligheid wordt aangetast door de vele mensen die geen inkomsten hebben en toch moeten rondkomen.

Fit for purpose

Kan het Nederlandse Kadaster dat oplossen? Nee, dat kunnen we niet. Wat we wel kunnen èn doen, is het aanreiken van alternatieven voor registratie van grond en eigendom. Het Kadaster heeft hier een heldere visie op: ‘Fit for purpose’. Deze visie gaat uit van een snelle registratie van percelen, tegen lage kosten met als eindresultaat het vastleggen van meer èn actuele eigendomsbewijzen. Eigendom is het begin van groei. Dit biedt rechtszekerheid en zorgt voor vrede en stabiliteit.

Rechtszekerheid bieden aan miljoenen boeren

In Colombia heeft het Nederlandse Kadaster een goede naam. Daardoor openen zich deuren bij alle betrokken partijen. Als we er in slagen om de partijen dichter bij elkaar te brengen en concrete alternatieven aan te dragen, dan leveren wij een belangrijke bijdrage aan de groei van Colombia. In principe kan er binnen 10 tot 15 jaar een actueel kadaster in Colombia zijn. En dat is snel. Tot die tijd ga ik met veel plezier naar Colombia om te werken aan mijn persoonlijke missie: een bescheiden bijdrage leveren aan de rechtszekerheid van die miljoenen, kleine boeren zodat ze meer kansen hebben zich economisch verder te ontwikkelen. 

Meer weten?

Meer weten over het programma 'Fit for purpose'? Lees dan de (engelstalige) informatie over het ‘Fit for purpose’