Een verklaring van erfrecht voorkomt veel narigheid

Notaris Willem van Delft zag het gebeuren: iemand overleed en zijn overblijvende partner ontving nog jarenlang post op naam van de overledene. Kinderen liepen tijdenlang een erfenis mis, omdat niet duidelijk was dat zij erfgenamen waren. Een ingeschreven verklaring van erfrecht had uitkomst geboden.

Wanneer de eigenaar van een huis of boot overlijdt, blijft hij of zij in de kadastrale registratie vermeld staan als eigenaar. Alleen een verklaring van erfrecht zorgt ervoor dat erfgenamen meteen vermeld worden als eigenaar. Nog steeds staan 379.000 overleden personen als eigenaar in de kadastrale registratie.

Hoofdbrekens

Van Delft: “De kadastrale grondboekhouding klopt grotendeels, maar juist die paar procent die niet klopt zorgt voor veel hoofdbrekens. Vooral voor erfgenamen, en helemaal voor de overblijvende partner, is het pijnlijk om vaak na vele jaren nog post te ontvangen op naam van een overledene. Wij notarissen hebben een publiekelijk belang te dienen. Daarom moeten wij zorgen dat de grondboekhouding op een goed niveau is; dit komt ook de positie van het Kadaster ten goede. En de notaris hoeft niet meer met spoed een uitgebreid en tijdrovend onderzoek te doen als na jaren een pand van een overledene moet
worden overgedragen.”

Officiële correspondentie

Van Delft werkt sinds 1983 in Nijmegen bij Hekkelman Advocaten & Notarissen. “Notariskantoren die een verklaring van erfrecht in notariële akte opmaakten en die ook nog bij het Kadaster inschreven, waren begin jaren 80 op één hand te tellen. Mijn leermeester Guus Rieter droeg ons destijds op om het zo te doen. Zo’n stuk was dan altijd later gemakkelijker op te sporen dan een onderhands stuk.” Inschrijving bij Kadaster kostte vroeger nog een paar tientjes, maar is nu zelfs kosteloos. Door de inschrijving laat de kadastrale registratie meteen de rechtmatige erfgenamen als eigenaren zien. Hierdoor ontvangen de juiste personen officiële correspondentie over bijvoorbeeld WOZ-aanslag, levensverzekering of belastingen.

Mislopen erfenis

Inschrijving van een verklaring van erfrecht zou volgens Van Delft binnen de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) een beroepsregel moeten worden. Ja, zelfs een wettelijke regeling: “Het voorkomt veel narigheid. Een voorbeeld uit mijn eigen praktijk: een persoon had nog ongehuwd een huis gekocht, trouwde vervolgens en ging jaren later scheiden, en overleed terwijl inmiddels ook zijn ex overleden was. Er bleek in het verleden niets goed geregeld te zijn bij de echtscheiding en evenmin bij overlijden van de ex. Daardoor waren de kinderen die zijn overleden ex had, bijna alle rechten op het pand misgelopen.”

Terzake

Dit artikel verscheen ook in het Kadastermagazine Terzake (augustus 2016).

Meer informatie

Meer informatie over het inschrijven van een verklaring van erfrecht