Digitale kadastrale kaart als open data

Sinds 1 januari 2016 is de Digitale kadastrale kaart beschikbaar als open data. Vanaf dat moment is de kaart voor iedereen vrij verkrijgbaar via Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK).

Door gegevens als open data beschikbaar te stellen, stimuleert de overheid innovatie, waardecreatie en gebruik van geo-informatie. Meer informatie over open data en de gegevens die het Kadaster als open data aanbiedt, vindt u op de pagina Open data.

Het Kadaster biedt de Digitale kadastrale kaart in PDOK als open data aan in de volgende services:

  • Webservices: WMS, WMTS en WFS;
  • Downloadservice.

De beschikbare bestanden zijn geactualiseerd tot en met 30 juni 2017. De kaart wordt maandelijks geactualiseerd.

Inhoud kaart

De Digitale kadastrale kaart toont de ligging van kadastrale percelen ten opzichte van de omgeving. De Digitale kadastrale kaart die beschikbaar is via PDOK bevat:

  • kadastrale perceelsgrenzen en/of vlakken;
  • perceelnummers;
  • gebouwen met een nummeraanduiding;
  • straatnamen en huisnummers.

Op een kadastrale kaart ziet u waar de grenzen van een perceel ongeveer liggen. U kunt er geen precieze maten uit afleiden. De kaart toont de situatie van de laatste dag van de afgelopen kalendermaand. Meer informatie vindt u op de productpagina van de Digitale kadastrale kaart.

Uitbreiding van producten en diensten  

Er is functionaliteit beschikbaar gekomen om de Digitale kadastrale kaart te downloaden op basis van een aan te wijzen rechthoek via pdok.nl. Het resultaat van de download is een serie GML-bestanden die dezelfde structuur hebben als de eerder beschikbaar gestelde download voor geheel Nederland of per provincie. Voor een gedetailleerde beschrijving hiervan zie ook de documentatie en opmerkingen bij de laatste versie van IMKAD. In de toekomst is het mogelijk om ook de mutaties van het geselecteerde gebied te downloaden.

Op dit moment beschikbaar (deze gegevens zijn bijgewerkt t/m 30 juni2017):

We breiden de producten en diensten rondom de Digitale kadastrale kaart verder uit. Daarnaast gaat de ontwikkeling van de Digitale kadastrale kaart verder, bijvoorbeeld door gebruik te maken van informatie uit de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT).

Bereid u voor op de veranderingen!

Bestaande abonnementen op de Digitale kadastrale kaart (MO DKK) vervangen we door nieuwe dienstverlening. Neemt u op dit moment de Digitale kadastrale kaart af? Dan is het van belang dat u zich op de komende veranderingen voorbereidt. Ons advies voor afnemers van bestanden uit Gebiedsinformatie of MARS/KMS* luidt:

De downloadomgeving, op basis van een door u te selecteren gebied, is beschikbaar in PDOK. Sluit aan op deze service en maak uw systemen geschikt voor gebruik van de kaart in GML-formaat. Abonneer u op de attenderingsservice van PDOK. U krijgt dan bericht als er nieuwe diensten of datasets beschikbaar zijn.

* Van gebieden die in de BGT beschikbaar zijn, is de GBKN niet meer beschikbaar. Gevolg is dat de topografie van bestanden afkomstig uit MARS/KMS onvolledig is. De topografie van gegevens in de Digitale kadastrale kaart via PDOK (conform de specificaties van hoofdgebouwen in de BGT) is wel volledig, maar nog niet overal actueel.

Documenten

  • Wijzigingen in de Kadastrale kaart V3

Vragen of opmerkingen?

Hebt u vragen of opmerkingen over de Digitale kadastrale kaart als open data? Neem dan contact op met het Klantcontactcenter.