Dichten van de belastingkloof in Togo

De overheid van Togo is bezig met het doorvoeren van fiscale hervormingen op nationaal niveau. Om deze hervormingen te kunnen implementeren, hebben ze de volgende wensen; reorganisatie van Belastingendepartement (‘Affaires Domaniales et Cadastrales (DADC)’ en het vaststellen van een wettelijk kader voor een doeltreffende aansturing ervan. Om deze wensen uit te voeren, heeft het Togolese belastingkantoor ‘l ‘Office Togolais des Recettes (OTR)’ het Kadaster om technische ondersteuning gevraagd.

In juli 2016 heeft een delegatie van Kadaster en VNG Internationaal een bezoek gebracht aan Togo en hebben een aanzienlijke ‘belastingkloof’ geconstateerd. Het gaat om het verschil tussen het totale bedrag dat de overheid aan belasting zou moeten ontvangen en het bedrag dat ze daadwerkelijk ontvangen. Een van de belangrijkste oorzaken hiervoor is het feit dat er relatief weinig landeigendomsrechten zijn vastgelegd bij DADC, die als basis dienen voor belastingen. De Nederlandse delegatie heeft een analytisch rapport voorgelegd met daarin aanbevelingen voor verbeteringen om de kloof te dichten door de beter gebruik van de landadministratie.