Deurwaarder borgt recht op recht

Er zijn de laatste jaren relatief veel beslagen gelegd op onroerend goed. Een beslag heeft vaak verstrekkende gevolgen voor de betrokken persoon. Nauwkeurigheid, integriteit en controle van gegevens spelen dan ook een grote rol in het werk van de deurwaarder. “Jij zou het ook niet kunnen waarderen als er onterecht beslag wordt gelegd op je huis.”

Op pad met Andy Roos van TeRecht deurwaarders in Arnhem. TeRecht Deurwaarders voert landelijk veel opdrachten uit voor onder meer advocaten en ondernemers. Net als een notaris speelt de deurwaarder in het rechtsverkeer een belangrijk rol.

Rechten borgen

“Wij hebben zowel oog voor de eiser als voor de beslagene”, aldus Bert Hendriks, commercieel directeur bij TeRecht. “Ieders recht moet gewaarborgd worden. Onze slogan is niet voor niets ‘met recht op recht’. De eisende partij heeft recht op zijn geld. De andere partij heeft recht op een goede uitleg over alles wat er gebeurd of kan gebeuren.”

Zorgvuldigheid proces

Volgens deurwaarder Andy Roos is het belangrijk de tijd te nemen voor alle stappen in het proces: “Een beslag is vaak sneller gelegd dan weer opgeheven, dus oplettendheid is geboden.” De zorgvuldigheid komt tot uitdrukking in een uitgebreide voorbereiding en in uitvoerig onderzoek op kantoor. Er is ook veel overleg met de eiser over de mogelijkheden voor beslaglegging en het terugkrijgen van wat gevorderd wordt. “Ook aan de beslagene proberen wij van tevoren zaken goed uit te leggen, aan de deur of via mail.”

Verstrekkende gevolgen

Roos en zijn collega’s kiezen voor deze persoonlijke aanpak, omdat ze zich bewust zijn van de mogelijke verstrekkende gevolgen van beslaglegging. Het leggen van een beslag en het meedelen ervan is steeds weer een indringend moment. Aanbellen, kloppen op de ramen, een ontmoeting bij de achterdeur. Beslaglegging grijpt in in de levenssituaties van mensen: “Van het ene moment op het andere hebben ze geen toegang meer tot hun geld of ligt er beslag op hun woonhuis of auto. Hiermee kun en wil je geen fouten maken.”

Digitale dienstverlening

Binnen alle stappen van het beslagproces staan gegevens over rechten centraal: ze moeten juist zijn, volledig, snel en gemakkelijk toegankelijk. “Onze organisatie wil zich blijven ontwikkelen en graag doorgroeien in digitalisering en automatisering”, zo sluit directeur Hendriks af. “Daarbij streven we naar het verder verbeteren van onze dienstverlening. Dat is ook precies de reden geweest dat we nu naast het gebruik van Kadaster-on-line zijn overgegaan op het digitaal aanleveren en doorhalen van beslagen. Dat doen we via een aansluiting op Mijn Kadaster en Web-Elan. We willen namelijk voortdurend onze processen versnellen. Met de digitale mogelijkheden die het Kadaster biedt kunnen we nog beter inspelen op de eisen die aan het vak van een deurwaarder worden gesteld.”