De kwaliteit van kadaster en landregistratie in Aruba verbeteren

De Dienst Landmeetkunde en Vastgoedregistratie van Aruba is bezig de informatie in haar geautomatiseerde systeem volledig te maken en haar analoge archieven te digitaliseren. Het Kadaster ondersteunt de dienst bij dit proces. Volgens de Arubaanse bewaarder Franklin Figaroa plukken banken, notarissen en andere belanghebbenden daar nu al de vruchten van.

Naar een efficiënte vastgoedmarkt

Aruba streeft naar een efficiënte vastgoedmarkt. Hiervoor is een goed systeem voor landadministratie onmisbaar. Dat houdt onder meer in een vlotte afhandeling van ingekomen akten in het digitale systeem. Binnen de Dienst Landmeetkunde en Vastgoedregistratie van Aruba (DLV) zijn het kadaster en de landregistratie van Aruba ondergebracht.

Informatie volledig maken en digitaliseren

In 2009 zette DLV de ontwikkeling in om van een analoog en handmatig systeem te komen tot een geautomatiseerd en digitaal systeem. RAKA werd gelanceerd: Registracion Automatisa Kadaster Aruba. Dit systeem ondersteunt notarissen, makelaars en andere zakelijke partijen. Akten worden uniform verwerkt en inzages kunnen nu snel plaatsvinden. Bovendien is het systeem meer betrouwbaar doordat de automatisering het risico op fouten in de registratie verkleint. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het volledig maken van de akte-informatie. Hieronder valt informatie over hypotheken en informatie over deelpercelen. In een volgende fase worden de analoge archieven gedigitaliseerd. Op die manier ontstaat dan een Digitaal Openbaar Register.

Effecten direct merkbaar

Een team van zes Kadastermedewerkers werkt op dit moment samen met DLV op Aruba. DLV- bewaarder Franklin Figaroa: “DLV is erg blij met de komst van het Kadaster om de kwaliteit van het kadaster en de landregistratie in Aruba te verbeteren. Het wordt naar een hoger plan getild. Het project begon pas een maand geleden, maar de effecten waren al meteen merkbaar voor notarissen, banken en andere belanghebbenden. Nu de achterstand van documentverwerking weg is, hebben de DLV-medewerkers weer meer vertrouwen in het uitvoeren van hun werk. De sfeer en samenwerking is erg goed, ondanks de culturele verschillen tussen de Arubanen en de Nederlanders.”

Terzake

Dit artikel verscheen ook in het Kadastermagazine Terzake van februari 2016.