Continuïteit in uitvoering

Vernieuwing systemen voor Basisregistratie Kadaster

Onze bestaande systemen raken technisch verouderd. Enkele jaren geleden zijn we gestart met de vernieuwing hiervan. Inmiddels is de persoonsregistratie vernieuwd en de nieuwe webshop voor particuliere klanten geopend. Dit jaar zijn we begonnen aan de vernieuwing van onze registratie van kadastrale objecten, rechten, beperkingen en hypotheken. Wanneer ook dit is afgerond, zijn we technisch klaar voor de toekomst.

Automatische vervaardiging Basisregistratie Topografie

De TOP50NL-kaart maken we sinds 2014 volledig automatisch. De gebruikte methode hiervoor is internationaal toonaangevend. We onderzoeken nu de mogelijkheden om onze TOP10NL-kaart (grotendeels) automatisch te vervaardigen vanuit de Basisregistratie Grootschalige Topografie. Als dat succesvol verloopt, kunnen we in de toekomst uit 1 bronbestand alle kaartschalen produceren. Dat is consistent en efficiënt.

Optimaliseren informatievoorzieningen

Wij beheren diverse landelijke voorzieningen. Deze zijn in het verleden door verschillende organisaties opgebouwd en verschillen dus op IT-gebied van elkaar. Om het beheer en onderhoud te vereenvoudigen gaan we de verschillende landelijke voorzieningen zoveel mogelijk op één technisch platform onderbrengen.

Geodetisch referentiesysteem

Samen met Rijkswaterstaat zijn wij verantwoordelijk voor de referentiepunten van het coördinatenstelsel in Nederland. De samenwerking wordt in de komende jaren uitgebreid met de Dienst Hydrografie. Daarmee bereiken we dat de geodetische referentiesystemen op land en zee volledig integreren.