Code Goed Bestuur

In 2015 is de oorspronkelijke Code uit 2004 compleet herzien. De vernieuwde Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners is een modelcode op basis van principes. Organisaties die de code onderschrijven laten via hun website en jaarverslag zien hoe zij de code naleven.

Hoe leeft het Kadaster de Code Goed Bestuur na?

Naleven Code Goed Bestuur
Het Kadaster laat op vele manieren open zien hoe het plannen maakt en uitvoert. Van meerjarenbeleidsplan tot jaarverslag, van kwaliteitshandvest tot aanbestedingsprocedures: alle informatie is openbaar.