Code Goed Bestuur

In 2015 is de oorspronkelijke Code uit 2004 compleet herzien. De vernieuwde Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners is een modelcode op basis van principes. Organisaties die de code onderschrijven laten via hun website en jaarverslag zien hoe zij de code naleven.

Hoe leeft het Kadaster de Code Goed Bestuur na?

Het Kadaster geeft op vele manieren openheid over plannen die het maakt en uitvoert. Van meerjarenbeleidsplan tot jaarverslag, van kwaliteitshandvest tot aanbestedingsprocedures: alle informatie is openbaar. Op de pagina Naleven Code Goed Bestuur leest u hoe dit, voor wat betreft het Kadaster, is vastgelegd.