Brochures en publicaties

Terz@ke, maandelijkse digitale nieuwsbrief

Maandelijks op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen? Meld u aan voor Terz@ke, de digitale nieuwsbrief van het Kadaster.

Lees de laatste Terz@ke

Kadasterdrukwerk, downloaden of bestellen

De onderstaande publicaties kunt u downloaden als pdf bestand. Wilt u liever een gedrukt exemplaar? Met het bestelformulier bestelt u de publicaties. 

Terzake, magazine voor zakelijke relaties

Algemene brochure van het Kadaster

Woonmagazine

Abroad, Engelstalige nieuwsbrief

Jaarverslag en meerjarenbeleidsplan

Het Kadaster legt jaarlijks verantwoording af aan de samenleving via het wettelijk jaarverslag. Bovendien maakt het Kadaster jaarlijks een Meerjarenbeleidsplan. Hierin beschrijven we welke resultaten we willen behalen op de lange en de korte termijn. Meer informatie over Meerjarenbeleidsplan