Brochures en publicaties

Terz@ke, maandelijkse digitale nieuwsbrief

Maandelijks op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen? Meld u aan voor Terz@ke, de digitale nieuwsbrief van het Kadaster.

Lees de laatste Terz@ke

Kadasterdrukwerk, downloaden of bestellen

De onderstaande publicaties kunt u downloaden als pdf bestand. Wilt u liever een gedrukt exemplaar? Met het bestelformulier bestelt u de publicaties. 

Terzake, magazine voor zakelijke relaties

Algemene brochure van het Kadaster

Woonmagazine

Abroad, Engelstalige nieuwsbrief

Onderzoeken

Regionale verschillen in de ontwikkeling van het aantal jonge koopstarters (oktober 2017)

Het aantal jonge huishoudens dat zijn eerste woning koopt, neemt licht toe in Nederland. Maar lang niet overal: in één op de drie gemeenten zien we dat het aantal koopstarters tot 35 jaar momenteel zelfs daalt. Door de sterke groei van het aantal doorstromers neemt het aandeel van de jonge starters op de koopwoningmarkt per saldo af. Een Kadaster-onderzoek naar de feitelijke ontwikkelingen en de regionale verschillen die zich voordoen. 

Wie kopen er hypotheekloos? (juni 2017)

Bij 17 van de 100 woningen die in 2016 gekocht werden door particulieren werd geen hypotheek afgesloten. Die 17 woningen zijn voornamelijk gekocht door eigenaren van meerdere woningen en door doorstromers. Binnen deze groepen zijn het vooral de ouderen die geen hypotheek afsluiten en worden er het vaakst appartementen hypotheekloos aangekocht. Bekijk het onderzoek van het Kadaster:

Steeds minder jongeren kopen een woning (mei 2017)

Al negen jaar lang neemt het aantal twintigers toe. Je zou daarom verwachten dat er ook steeds meer jonge huishoudens zijn die hun eerste woning kopen. Maar dat is niet zo. Het tegenovergestelde is een feit. Er zijn minder koopstarters dan voor de crisis. Vooral de jongste groep zien we niet terug.

Grondrapport voor ministerie BZK (april 2017)

In dit rapport beschrijft het Kadaster zowel de grondtransacties voor recente nieuwbouw, als de onbebouwde grondvoorraden van partijen die op de woningmarkt actief zijn. Lees het rapport op de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Jaarverslag en meerjarenbeleidsplan

Het Kadaster legt jaarlijks verantwoording af aan de samenleving. Dit doen we op 2 manieren: via het wettelijk jaarverslag of via de publieksversie. Bovendien maakt het Kadaster jaarlijks een Meerjarenbeleidsplan. Hierin beschrijven we welke resultaten we willen behalen op de lange en de korte termijn. Meer informatie over Meerjarenbeleidsplan