Brochures en publicaties

Terz@ke, maandelijkse digitale nieuwsbrief

Maandelijks op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen? Meld u aan voor Terz@ke, de digitale nieuwsbrief van het Kadaster.

Lees de laatste Terz@ke.

 

Kadasterdrukwerk, downloaden of bestellen

De onderstaande publicaties kunt u downloaden als pdf bestand. Wilt u liever een gedrukt exemplaar? Met het bestelformulier bestelt u de publicaties. 

Terzake, magazine voor zakelijke relaties

Algemene brochure van het Kadaster

Woonmagazine

Abroad, Engelstalige nieuwsbrief

Onderzoeken

Wie kopen er hypotheekloos? (juni 2017)

Bij 17 van de 100 woningen die in 2016 gekocht werden door particulieren werd geen hypotheek afgesloten. Die 17 woningen zijn voornamelijk gekocht door eigenaren van meerdere woningen en door doorstromers. Binnen deze groepen zijn het vooral de ouderen die geen hypotheek afsluiten en worden er het vaakst appartementen hypotheekloos aangekocht. Bekijk het onderzoek van het Kadaster:

Steeds minder jongeren kopen een woning (mei 2017)

Al negen jaar lang neemt het aantal twintigers toe. Je zou daarom verwachten dat er ook steeds meer jonge huishoudens zijn die hun eerste woning kopen. Maar dat is niet zo. Het tegenovergestelde is een feit. Er zijn minder koopstarters dan voor de crisis. Vooral de jongste groep zien we niet terug.

Naar het onderzoek van het Kadaster. 

Grondrapport voor ministerie BZK (april 2017)

In dit rapport beschrijft het Kadaster zowel de grondtransacties voor recente nieuwbouw, als de onbebouwde grondvoorraden van partijen die op de woningmarkt actief zijn. Lees het rapport op de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Grondsoort en grondprijs (november 2016)

Samen met Wageningen Economic Research en Aequator Groen en Ruimte heeft Kadaster onderzoek gedaan naar de relatie tussen bodemsoorten en agrarische grondprijzen. Hoe zijn verschillen te verklaren en in hoeverre bepalen ze de regionale grondprijzen?

Lees meer over de resultaten van het onderzoek in het Themabericht Grondsoort en Grondprijs van ASR.

Bekijk de actuele Agrarische grondprijzen in het Vastgoed Dashboard.

Wat is uw huis werkelijk waard? (april 2016)

Elsevier en het Kadaster brengen de prijs per vierkante meter in kaart voor 2.746 wijken, en de buurten in zeven grote steden plus het Gooi. Plus: tips voor de koper. 

Naar het onderzoek van Elsevier en het Kadaster

Starters op de koopwoningmarkt: hoe doen ze het na de crisis? (13 april 2016)

Starters kochten tijdens de crisis de helft van de woningen. De afgelopen twee jaar daalt hun aandeel echter en zijn doorstromers weer actiever geworden. Ook betalen starters relatief hogere prijzen. Wat blijkt nog meer uit de cijfers?

Inventarisatie informatievoorziening leegstand (15 januari 2016)

Meer dan 30 overheden, bedrijven en organisaties zeggen behoefte te hebben aan een landelijke informatievoorziening voor leegstand. Dat blijkt uit onderzoek van Geonovum en het Kadaster.

Overheid pakt leegstand aan (november 2016)

Overheid pakt leegstand beter aan dan bedrijfsleven. Blijkt uit onderzoek van het Kadaster in publicatie van platform ‘Bouwstenen voor Sociaal’.

Grotere prijsdaling bij oudere verkopers (december 2015)

Oudere verkopers hebben tijdens de crisis de prijs van woningen meer laten dalen dan jongeren. Dat blijkt uit onderstaand onderzoek van het Kadaster.

Jaarverslag en meerjarenbeleidsplan

Het Kadaster legt jaarlijks verantwoording af aan de samenleving. Dit doen we op 2 manieren: via het wettelijk jaarverslag of via de publieksversie. Bovendien maakt het Kadaster jaarlijks een Meerjarenbeleidsplan. Hierin beschrijven we welke resultaten we willen behalen op de lange en de korte termijn.