BRK Levering soorten leveringen

3 Soorten leveringen

 U kunt BRK Levering aanvragen voor:

 • Een of meer gemeenten
 • Een of meer gebieden
  Hiervoor moet u een GML-bestand aanleveren. De vereisten voor dit GML-bestand vindt u in de modeldocumentatie bij het onderdeel 'BRK Levering' op de pagina Schema's. Hier staat ook het schema en een voorbeeld van het GML-bestand. Kies voor het bestand 'BrkLeveringBestelgebied-20140101.zip'. In de 'Handreiking bestelgebied aanmaken' leest u hoe u een bestelgebied kunt aanmaken.

 • Een of meer personen
  Per aanvraag kunt u een van de volgende 4 opties selecteren. U moet daarbij zoveel mogelijk gegevens van deze persoon aanleveren. De persoon kan zowel een natuurlijk als een niet-natuurlijk persoon zijn, waarbij de persoon de volgende rollen vervult:
  - belemmeraar;
  - betrokken partij;
  - zakelijk rechthebbende;
  - belemmeraar, betrokken partij of zakelijk rechthebbende (dus alle rollen).

We leveren de (mutatie)bestanden met of zonder BSN (burgerservicenummer). Bestanden met BSN mogen we alleen aan overheidsorganisaties leveren. Bestanden zonder BSN kunnen we aan alle afnemers van BRK Levering leveren. 

Eenmalige levering of abonnement

U kunt kiezen voor een eenmalige of periodieke levering van het totale bestand of een abonnement op mutatieberichten.

 • Eenmalige levering
  U ontvangt eenmalig een bestand met alle informatie van percelen en rechthebbenden in de door u gekozen levering.
 • Abonnement volledig bestand
  U ontvangt periodiek een bestand met alle informatie van percelen en rechthebbenden in de door u gekozen levering. U kunt hierbij kiezen uit een levering per maand, kwartaal, halfjaar of jaar.
 • Abonnement mutatieberichten
  U ontvangt eenmalig een bestand met alle informatie van percelen en rechthebbenden in de door u gekozen levering. Daarna staan de mutaties voor u klaar, als er wijzigingen zijn in de door u gekozen levering.

Peildatum

U ontvangt BRK Levering op basis van een door u gekozen peildatum:

 • Een eenmalige levering is beschikbaar vanaf de maand november 2013 en heeft als peildatum altijd de laatste dag van een maand.
 • Voor abonnementsleveringen ligt de peildatum altijd in de toekomst, op de eerste dag van de maand. Dit is aansluitend op de eenmalige levering. Uw offerteaanvraag voor een abonnement moet 2 maanden voor de gewenste peildatum bij het Kadaster binnen zijn.