BRK-BAG zip-bestanden

Het kadaster kent 15 verschillende bewaringen. Ook de koppeltabel kent deze verdeling. De tabel zou zonder deze verdeling simpelweg veel te groot worden. In het overzicht kadastrale gemeentecodes kunt u zien welke kadastrale gemeenten in welke bewaring zitten.

De naam van het bestand bevat de naam van de bewaring en de maand waarin de bronbestanden van de BRK en de BAG met elkaar zijn vergeleken.

Let op: De koppeltabel is een tijdelijke oplossing. Zodra de koppeling met de BAG is opgenomen in de BRK en in de informatieproducten, vervalt de koppeltabel.
Afnemers van de BRK krijgen dan automatisch de BAG adressen en identificatienummers meegeleverd in de BRK levering en via kadaster online