BRK-BAG koppeling

Binnen het stelsel van basisregistraties koppelen we de Basisregistratie Kadaster (BRK) aan de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). De overheid kan door deze koppeling BAG informatie bij percelen vinden en omgekeerd perceelsinformatie bij BAG adressen ophalen.

Hoe we de koppeling realiseren en bijhouden leest u in het document 'BRK-BAG koppeling - specificatie en bijhouding'.

BRK Levering

De BRK-BAG koppeling is opgenomen in het product BRK Levering. Bij de percelen en appartementsrechten in de BRK bevat dit informatieproduct ook verwijzingen naar de actuele adresseerbare objecten in de BAG. 

Tijdelijke koppeltabel

De BRK-BAG koppeling is nog niet in alle informatieproducten opgenomen. Daarom is er ook een tijdelijke koppeltabel beschikbaar. Deze koppeltabel is, in tegenstelling tot de BRK-BAG koppeling in BRK Levering, niet actueel, maar het resultaat van een maandelijkse vergelijking van de adressen die in de BRK zijn geregistreerd met de adressen in de BAG, conform de beschrijving in de gebruikershandleiding. Vanaf januari 2017 worden de gegevens in de koppeltabel niet meer geactualiseerd. Vanaf dat moment blijft de peildatum 1 december 2016.

Online raadplegen

U kunt de tijdelijke koppeltabel online raadplegen via BRK-BAG adressen online (binnen de browser Internet Explorer).

BRK-BAG adressen online kent drie zoekingangen:

  • de kadastrale aanduiding. Dit is opgebouwd uit een code voor kadastrale gemeenten, sectieletter en perceelnummer. U kunt de code voor de kadastrale gemeente opzoeken in het overzicht van gemeentecodes;
  • het BAG adres;
  • het BAG identificatienummer van het adresseerbaar object. Dit identificatienummer vindt u bijvoorbeeld via de BAG Viewer.