Bospaden op de kaart

Eén van de nieuwste crowdsourcing-projecten is het ‘Bospadenproject’. Dit project heeft als doel de bospaden in Top10NL en de Basisregistratie Topografie te actualiseren. De beheerders van deze bosgebieden, zoals Staatsbosbeheer, spelen hierin een grote rol. Hulpverleners zoals brandweer en ambulance zijn gebaat bij een actuele en juiste weergave van paden in bossen, om bijvoorbeeld niet te verdwalen of zich vast te rijden met hun voertuigen.

Succesvolle pilot in Horsterwold

In de zomer van 2015 is er een succesvolle pilot uitgevoerd in het Horsterwold in de Flevopolder. De plaatselijke boswachters hebben aan de hand van de huidige kaart de bospaden in hun gebied gecontroleerd en waar nodig aangevuld. Die gegevens zijn vervolgens door onze topografen digitaal verwerkt. We bekijken op dit moment de mogelijkheid om deze werkwijze ook in andere bosgebieden in Nederland toe te passen.