Bijeenkomsten stedelijke herverkaveling

Het Kadaster organiseert regelmatig bijeenkomsten over Stedelijke herverkaveling. Hierbij worden voorbeelden getoond van leegstandsvraagstukken in winkelgebieden, kantoren en bedrijventerreinen waarbij stedelijke herverkaveling is ingezet. Stedelijke herverkaveling biedt volop mogelijkheden om stagnerende gebiedsontwikkelingen in beweging te krijgen. Als faciliterend instrument voor grondbeleid is stedelijke herverkaveling een nuttige toevoeging aan de instrumentenkoffer.

Ook de wettelijke regelingen zijn een gewaardeerd onderwerp van de bijeenkomsten.

Expertmeeting 2016

Vrijdag 15 april vond de vierde Expertmeeting Stedelijke herverkaveling plaats. Stedelijke herverkaveling krijgt steeds meer aandacht van lokale bestuurders, blijkt uit de verhalen van de sprekers.

Lees meer over deze dag

 

<<Overzicht Stedelijke herverkaveling