Beheren landelijke voorzieningen

Het Kadaster heeft jarenlange ervaring met het beheren van registraties en het daaruit verstrekken van gegevens. Vanwege die ervaring heeft de overheid het Kadaster gevraagd ook de informatieverstrekking uit andere registraties voor zijn rekening te nemen. Dit zijn de zogenoemde Landelijke voorzieningen (LV).

Landelijke voorzieningen 

De volgende pagina's geven meer informatie over de Landelijke voorzieningen:

BAG

De Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) bevatten gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland, zoals bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie op de kaart. Naar de pagina BAG.

BGT

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) leidt tot een gedetailleerde digitale kaart van Nederland. In de BGT worden objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en groen op eenduidige manier vastgelegd. Naar de pagina BGT.

Energielabel

Het Kadaster verzorgt de informatieverstrekking over energielabels van gebouwen. De registratie van energielabels is in handen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Naar de pagina Energielabel.

KLIC (WIBON)

Via KLIC verstrekt het Kadaster informatie over de ligging van kabels en leidingen. Het doel van KLIC is graafschade te beperken, zoals vermeld in de WIBON. Naar de pagina KLIC (WIBON).

PDOK

PDOK stelt geo-informatie van de overheid beschikbaar op één centrale plek. Actueel, betrouwbaar, altijd beschikbaar en kosteloos. Naar de pagina PDOK.

Ruimtelijkeplannen.nl

Ruimtelijkeplannen.nl is dé toegangspoort voor ruimtelijke plannen in Nederland. Via deze landelijke voorziening zijn alle geldende ruimtelijke plannen van de overheid voor iedereen beschikbaar. Naar de pagina Ruimtelijkeplannen.nl.

Wkpb

De Wkpb is bedoeld om eenvoudig inzicht te krijgen in de door de overheid opgelegde beperkingen op een stuk grond of een gebouw. Naar de pagina Wkpb.

WOZ

Gemeenten zijn bronhouder van de Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken en stellen informatie uit deze registratie beschikbaar via de Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ). Het Kadaster beheert de LV WOZ. Naar de pagina WOZ.