Beheren landelijke voorzieningen

Het Kadaster heeft jarenlange ervaring met het beheren van registraties en het daaruit verstrekken van gegevens. Vanwege die ervaring heeft de overheid het Kadaster gevraagd ook de informatieverstrekking uit andere registraties voor zijn rekening te nemen. Dit zijn de zogenoemde Landelijke voorzieningen (LV).

Landelijke voorzieningen

BAG
De Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) bevatten gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland, zoals bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie op de kaart.

BGT
De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) leidt tot een gedetailleerde digitale kaart van Nederland. In de BGT worden objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en groen op eenduidige manier vastgelegd.

 

Energielabel
Het Kadaster verzorgt de informatieverstrekking over energielabels van gebouwen. De registratie van energielabels is in handen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

 

KLIC (WION)
Via KLIC verstrekt het Kadaster informatie over de ligging van kabels en leidingen. Het doel van KLIC is graafschade te beperken, zoals vermeld in de WION.

 

PDOK
PDOK stelt geo-informatie van de overheid beschikbaar op één centrale plek. Actueel, betrouwbaar, altijd beschikbaar en kosteloos.

 

Ruimtelijkeplannen.nl
Ruimtelijkeplannen.nl is dé toegangspoort voor ruimtelijke plannen in Nederland. Via deze landelijke voorziening zijn alle geldende ruimtelijke plannen van de overheid voor iedereen beschikbaar.

 

WKPB
De WKPB is bedoeld om eenvoudig inzicht te krijgen in de door de overheid opgelegde beperkingen op een stuk grond of een gebouw.

 

WOZ
Gemeenten zijn bronhouder van de Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken en stellen informatie uit deze registratie beschikbaar via de Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ). Het Kadaster beheert de LV WOZ.