Basisregistraties

Binnen het Stelsel van Basisregistraties zijn registraties verdeeld over een aantal overheidsorganisaties. Eén organisatie is verantwoordelijk voor de registratie van een bepaald gegeven. De gemeente is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor adresgegevens. De gemeente legt dit gegeven vast, houdt het actueel en is daarmee bronhouder van een basisregistratie. Het Kadaster is bronhouder van de Basisregistratie Kadaster (BRK) en de Basisregistratie Topografie (BRT).

Overheidsorganisaties zijn verplicht gegevens uit basisregistraties met elkaar te delen. Zo worden gegevens niet dubbel bijgehouden en hoeft een burger of bedrijf bepaalde gegevens niet steeds opnieuw aan te leveren bij verschillende organisaties. Meer informatie over het Stelsel van Basisregistraties vindt u op www.digitaleoverheid.nl. Een overzicht van alle registraties vindt u in onderstaande folder.

Verplicht gebruik en terugmelden

De Wet basisregistraties kadaster en topografie regelt onder andere welke gegevens zijn opgenomen in de BRK en BRT en welke daarvan authentiek zijn. Ook regelt deze wet de gebruiks- en terugmeldplicht. Overheidsorganisaties en het notariaat zijn wettelijk verplicht om bij de uitvoering van hun werkzaamheden authentieke gegevens uit de basisregistraties te gebruiken. Ook zijn ze verplicht een melding te maken als ze twijfelen aan de juistheid van gegevens uit de basisregistraties.

Terugmelden
Bij twijfel over de juistheid van een authentiek gegeven uit de BRK, BRT, BGT of BAG bent u als overheidsorganisatie of bestuursorgaan verplicht dit te melden aan het Kadaster.