IT training voor personeel van Bengalees ministerie

Het ministerie voor Land in Bangladesh staat aan het begin van het digitaliseren van grondeigendom gegevens en de introductie van IT. Het is duidelijk voor het ministerie dat de kwaliteit en de snelheid van dit proces staat of valt met de bekwaamheid van zijn personeel. Daarom heeft het ministerie het Kadaster om ondersteuning gevraagd bij het opstellen van een capaciteitsontwikkelingsplan. Ook zal het Kadaster enkele technische trainingen geven.

Grondeigendom controleren en registreren moet sneller en betrouwbaarder

Directeur van het β€˜Department of Land Records and Survey’, de heer Md. Anowar Hossain: β€œHet is moeilijk om IT en digitalisatie te introduceren als het personeel vooral analoog is ingesteld. IT training kan hun niveau wel enigszins verhogen, maar er is meer voor nodig om de digitalisering naar het niveau van internationale standaarden en duurzaamheid te brengen.” Landadministratie in Bangladesh is versnipperd en informatie over grondeigendom wordt door overheidsorganisaties niet structureel gedeeld. Met ruwweg 4 miljoen huishoudens die potentieel onderwerp van land conflicten zijn, is er dringend behoefte aan een snellere en betrouwbaardere manier om grondeigendom te controleren en te registeren.