BAG releases

De speerpunten in 2016 zijn het verbeteren van de kwaliteit, het stimuleren van het gebruik van de BAG en het voorbereiden van de wetswijziging die gepland staat voor 1 januari 2018.

Het in 2015 ontwikkelde kwaliteitsdashboard voor bronhouders wordt doorontwikkeld om gemeenten nog beter te ondersteunen bij het verbeteren van de kwaliteit van de BAG. Een subset van de gegevens in het kwaliteitsdashboard wordt in de loop van 2016 beschikbaar gesteld aan afnemers, zodat afnemers een goed beeld kunnen krijgen van de kwaliteit. Verder worden bestaande producten en diensten, zoals de BAG Viewer en terugmelden, vernieuwd en/of verbeterd om het gebruik van de BAG eenvoudiger en gebruiksvriendelijker te maken. Ook is het de bedoeling de BAG per 1 januari 2017 als Linked data te ontsluiten. Daarnaast vinden er voorbereidingen plaats om de koppelvlakwijziging die het gevolg is van de wetswijziging goed te laten verlopen. 

Meer over de doorontwikkeling van BAG in 2016, leest u in het verslag van het BAG Agendaoverleg van 11 februari 2016.

In het overzicht van wijzigingsverzoeken treft u de wijzigingsverzoeken die bekend zijn bij het Kadaster. U kunt hier ook de status van deze verzoeken terugvinden. 

Aanpassingen worden als volgt doorgevoerd:

  • bronhouders, afnemers en de beheerder doen een of meerdere wijzigingsvoorstellen; 
  • de beheerder brengt de wijzigingsvoorstellen in kaart; 
  • het BAG BAO besluit welke wijzigingen worden doorgevoerd;
  • de impact van de wijzigingen wordt bepaald en een planning wordt opgesteld. 

Releasenotes

Hieronder treft u het overzicht aan van de releases die tot nu toe zijn doorgevoerd en de geplande oplevering van de volgende release. 

BAG releasenotes

Bekijk ook de releasekalender van E-overheid.

Meer documentatie

Op de pagina BAG documentatie vindt u de nu geldende documentatie voor de Landelijke Voorziening BAG.

Ga naar BAG documentatie