BAG releases

Speerpunten voor 2017 waren het verbeteren van de kwaliteit, het stimuleren van het gebruik van de BAG en het implementeren van de wetswijziging die gepland staat voor 1 januari 2018.

Sinds februari 2017 is een kwaliteitsdashboard voor bronhouders beschikbaar. In dit dashboard analyseren we bepaalde onderwerpen en gegevens in de BAG op interne consistentie van de data en op actualiteit. Sinds maart 2017 is een deel van de informatie in het kwaliteitsdashboard voor bronhouders ook beschikbaar voor afnemers.

Gebruik van informatie uit de BAG is dankzij de verbeterde BAG Viewer eenvoudiger. Ook is actuele informatie uit de BAG inmiddels via een API als Linked data beschikbaar. 

Wijzigingsverzoeken

In het overzicht van wijzigingsverzoeken treft u de wijzigingsverzoeken, inclusief de status, aan die bekend zijn bij het Kadaster.  

Aanpassingen worden als volgt doorgevoerd:

  • bronhouders, afnemers en de beheerder doen een of meerdere wijzigingsvoorstellen; 
  • de beheerder brengt de wijzigingsvoorstellen in kaart; 
  • het BAG BAO besluit welke wijzigingen worden doorgevoerd;
  • de impact van de wijzigingen wordt bepaald en een planning wordt opgesteld. 

Releasenotes

Hieronder treft u het overzicht aan van de releases die tot nu toe zijn doorgevoerd en de geplande oplevering van de volgende release. 

BAG releasenotes

Bekijk ook de releasekalender op de website van E-overheid.

Meer documentatie

Op de pagina BAG documentatie vindt u de nu geldende documentatie voor de Landelijke Voorziening BAG.

Ga naar BAG documentatie