BAG kwaliteitszorg

BAG Kwaliteitsdashboard

Het BAG Kwaliteitsdashboard geeft per gemeente inzicht in de kwaliteit van de gegevens. Via Mijn Kadaster hebt u toegang tot het BAG Kwaliteitsdashboard. Hoe het kwaliteitsdashboard werkt en hoe de gegevens van de rapportages tot stand komen, leest u in de Toelichting BAG Kwaliteitsdashboard. In de Quick Reference Card BAG Kwaliteitsdashboard vindt u een compacte beschrijving van de werking van het kwaliteitsdashboard. 

Optimaliseren Kwaliteitsdashboard

Hebt u opmerkingen over de werking van het dashboard of suggesties voor aanvullende rapportages? Neem dan contact op met de Klantenservice BAG. Dit stelt ons in staat om het BAG Kwaliteitsdashboard te optimaliseren.

Beheerauditrapportage

Volgens de Wet basisregistraties adressen en gebouwen is elke gemeente verplicht haar BAG-administratie eens per 3 jaar te laten controleren. De beheerrapportages vormen de basis voor deze inspectie.

Hoe vraag ik een beheerauditrapportage aan?

Bronhouders vragen de beheerauditrapportage aan via Mijn Kadaster. Hebt u geen toegang tot Mijn Kadaster? Raadpleeg dan de Eerste Beheerder binnen uw gemeente. In de Quick Reference Card Beheerauditrapportage leest u hoe u de aanvraag indient.

Alleen als auditor kunt u gebruik maken van het aanvraagformulier beheerauditrapportage

Toelichting beheerauditrapportage

De toelichting beheerauditrapportage beschrijft hoe de gegevens in de rapportage tot stand komen. Hierdoor kunnen inspecteurs en bronhouders de rapportages beter gebruiken. U vindt de toelichting op de website van het Ministere van IenM. De toelichting geeft geen antwoord op vragen over de gevolgen van bepaalde cijfers voor de BAG inspectie. Met deze vragen kunt u terecht bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Ontwikkeling kwaliteit BAG 2011-2014

In opdracht van het BAG bronhouders en afnemers overleg (BAG BAO) heeft het Kadaster de kwaliteit van een aantal gegevens tussen 2011 en 2014 onderzocht. De uitkomsten vindt u in het document 'Meerjarenoverzicht kwaliteit BAG'.