BAG conformiteitstoets

Meer informatie over de doelstellingen en uitgangspunten van de conformiteitstoets vindt u in het document ‘BAG Doelstelling en uitgangspunten’.

Aanmelden

Meld u aan voor de BAG conformiteitstoets.

Uitvoeren conformiteitstoets

U moet de conformiteitstoets uitvoeren op een externe testomgeving (ETO of CTO). Voor het uitvoeren van testen en/of de conformiteitstoets, wordt een gebied in de Noordzee toegewezen. Als de toets succesvol is doorlopen, ontvangt u een conformiteitsverklaring.

Voor het uitvoeren van de conformiteitstoets stellen wij testgegevens beschikbaar:

Afgegeven conformiteitsverklaringen

Op het overzicht conformverklaarde applicaties ziet u per leverancier voor welke applicatie(s) en koppelvlakken de conformiteitstoets met goed gevolg is afgelegd.