BAG Agenda

Het bronhouders- en afnemersoverleg van de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG BAO) is verantwoordelijk voor de strategische sturing van de BAG. Voor de tactische sturing is het Agendaoverleg ingericht.

Bekijk alle verslagen op de pagina BAG verslagen

 

Bijeenkomsten BAG BAO in 2018

Januari 

 • 11 januari - Klein maandelijks BAG BAO Agendaoverleg, Apeldoorn

Februari 

 • 15 februari - Agendaoverleg BAG BAO, Den Haag

Maart

 • 8 maart - BAG BAO, Utrecht
 • 15 maart - Gebruikersoverleg, Apeldoorn
 • 29 maart - Klein maandelijks BAG BAO Agendaoverleg, Den Haag

April

 • 19 april - Klein maandelijks BAG BAO Agendaoverleg, Apeldoorn

Mei

 • 24 mei - Leveranciersoverleg, Apeldoorn
 •  31 mei - Klein maandelijks BAG BAO Agendaoverleg, Den Haag

Juni

 • 14 juni - Gebruikersoverleg, Apeldoorn
 •  21 juni - Agendaoverleg BAG BAO, Apeldoorn

Augustus

 • 30 augustus - Klein maandelijks BAG BAO Agendaoverleg, Apeldoorn

September

 • 27 september - Klein maandelijks BAG BAO Agendaoverleg, Den Haag

Oktober

 • 1 oktober - Agendaoverleg BAG BAO, Apeldoorn
 • 10 oktober - Voorlichtingsbijeenkomst Terugmeld-API
 • 11 oktober - SVB-BGT contactdagen i.cm. GGB regio overleg Noord - Aanmelden
 • 18 oktober - SVB-BGT contactdagen i.c.m. GGB regio overleg Oost - Aanmelden
 • 31 oktober - Geo Gebruikersfestival - Meer informatie

November

 • 1 november - SVB-BGT contactdagen i.cm. GGB regio overleg Zuid - Aanmelden
 • 8 november - SVB-BGT contactdagen i.cm. GGB regio overleg West - Aanmelden
 • 15 november - BAG BAO, Apeldoorn
 • 20 en 21 november Geobuzz - Meer informatie
 • 22 november - Leveranciersoverleg, Apeldoorn
 • 26 november - BAG gebruikersoverleg - Aanmelden

December

 • 13 december - Klein maandelijks BAG BAO Agendaoverleg, Apeldoorn