Automatische incasso

Wilt u ook betalen met een doorlopende standaard Europese incasso? Vul dan het aanmeldformulier automatische incasso in.

U ontvangt vervolgens van ons per post een machtigingsformulier ter ondertekening.

Voorwaarden

U verleent tot schriftelijke opzegging machtiging aan het Kadaster om van het door u opgegeven IBAN (International Bank Account Number) factuurbedragen af te schrijven. Het factuurbedrag wordt ongeveer 21 dagen na de factuurdatum automatisch afgeschreven.

Als u het niet eens bent met een afschrijving, dan kunt u deze laten terugboeken. Dit is in de SEPA-wetgeving voor de doorlopende standaard Europese incasso vastgelegd. Neem voor een terugboeking binnen 8 weken na de afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Uiteraard kunt u ook met het Kadaster contact opnemen als u het niet eens bent met de afschrijving.

De machtiging kunt u op elk gewenst moment weer intrekken. Dit kan met het opzegformulier.