AUTOgen

Wat is de beste vestigingsplaats voor een supermarkt? Hoe richten we de ruimte om ons heen in? Hoe kom ik het snelst op de juiste plek? Op veel van onze dagelijkse vragen heeft geo-informatie het antwoord. Een samenleving zonder geografische informatie is nauwelijks meer denkbaar. Als de informatie op een kaart actueel is, kan geo-informatie zelfs mensenlevens redden. Het Kadaster begrijpt het belang van een hoge actualiteit van kaarten. Daarom heeft het een methode ontwikkeld om die actualiteit verder te verhogen: AUTOgen.

Kaart sneller actueel, goedkopere productie

Om vanuit een topografische kaart een kaart op kleinere schaal te maken, moeten gegevens vereenvoudigd worden weergegeven. Dat heet generaliseren. Tot voor kort gebeurde dit met de hand. Het handmatig generaliseren van een kleinschalige kaart duurde 4 tot 6 jaar. Nu kunnen we in een paar weken tijd een kaart automatisch een niveau kleiner schalen, waardoor de actualiteit met een factor 4 is verhoogd. En dat tegen een kwart van de kosten en met behoud van kwaliteit. 

Wereldwijd uniek, wereldwijde belangstelling

Het idee achter AUTOgen is niet nieuw. Twintig jaar geleden werd er al over gesproken, maar de technologie was toen nog niet zo ver. Met het gebruik van standaard software en de inzet van 5 GEO-ICT ontwikkelaars is het ons gelukt de productie van de kleinschalige kaart in flow, gelijktijdig met de basiskaart, aan de gebruikers aan te bieden. Deze wereldwijd unieke innovatie trekt internationale belangstelling en oogst veel bewondering. Bij het ontwikkelproces zijn vooral de gebruiksdoeleinden van deze tijd in combinatie met een verhoogde actualiteit leidend geweest. Deze verfrissende vorm van out of the box denken zorgde voor een doorbraak.

Gebruikers betrokken bij de ontwikkeling

Het succes van AUTOgen ligt voor een groot deel in de manier waarop het Kadaster bij de ontwikkeling met gebruikers heeft samengewerkt. Een team van gebruikers zorgde gedurende het ontwikkelproces voor feedback.