Ambassades: “Resultaten LAND-initiatieven al zichtbaar in Afrika”

LAND is een partnerschap tussen het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Kadaster. Het doel is om landen die moeilijkheden ondervinden bij hun landadministratie te ondersteunen met gerichte initiatieven.

Uganda

In Uganda sloten we een vijfdaagse LAND-missie af met een voorstel voor stapsgewijze implementatie van een atlas voor landgebruikersrechten (Tenure System Atlas), voor ‘Due Dilligence’ rapporteren en met een aantal eerste voorbeeldprojecten. “Ons programma voor voedselzekerheid richt zich op de overgang van landbouw voor eigen onderhoud naar commerciële landbouw”. Zekerheid van landeigendom is een onmisbare voorwaarde voor commerciële landbouw, maar landadministratie in Uganda is complex en niet sterk. De LAND-missie heeft de problemen in kaart gebracht en vervolgacties worden nu voorbereid.” Theo Oltheten, Eerste Ambassadesecretaris Veiligheid & Rechtsorde/Mensenrechten bij de Nederlandse Ambassade in Kampala, Uganda.

DR-Congo

De provincie Noord Kivu in de Democratische Republiek Congo heeft een instabiele periode achter de rug door de verschillende oorlogen. Hierdoor zijn er honderdduizenden vluchtelingen en ontheemden. Samen met lokale belanghebbenden en met de steun van UN-Habitat heeft het Kadaster een analyse van de behoeften gemaakt. Hoogste prioriteit hebben het digitaliseren van de bestaande analoge landadministratie en de verbetering van de kwaliteit van gegevens. Dit is nodig bij het maken van procedures die bijdragen aan het oplossen van geschillen.

Benin

Bij het oprichten van het gecentraliseerde Land Agency (ANDF) in Benin heeft de Nederlandse Ambassade gevraagd om institutionele en technische expertise voor het kiezen van het geschikte systeemontwerp. In 2016 leveren we een rapport op dat naast een beschrijving van de behoeften ook een gedetailleerd actieplan bevat. “Wij zien de samenwerking met Kadaster als een slimme investering in de economische ontwikkeling van Benin, waar nieuwe kansen voor ondernemers zullen ontstaan. Het versterken van landrechten voor vrouwen draagt ook bij aan hun economisch onafhankelijke positie.” Annelies van den Berg, Senior Beheersmedewerker / Expert Voedselzekerheid & Ontwikkeling Private Sector bij de Nederlandse ambassade in Cotonou, Benin.