Akten

In de openbare registers van het Kadaster bevinden zich voornamelijk eigendomsakten en hypotheekakten. Maar we registreren ook splitsingsakten, verklaringen van erfrecht en akten waarin beslagen of erfdienstbaarheden (bijvoorbeeld het recht van overpad) op een perceel zijn gevestigd. 

Als u een afschrift uit de registers bestelt, krijgt u een kopie van de laatste akte. Bent u op zoek naar een eerdere akte? Geef dan het betreffende unieke aktenummer (deel en nummer) op.

Van onderstaande akten en documenten kunt u een kopie bestellen:

Eigendomsakte

Erfpachtakte

Hypotheekakte

Scheidingsakte

Splitsingsakte

Veilingakte

Akte van opstal/vruchtgebruik/gebruik en bewoning

Eigendomsakte 

Een eigendomsakte wordt ook wel een koopakte of leveringsakte genoemd. U ontvangt een kopie van de laatst ingeschreven eigendomsakte. Dit afschrift bevat o.a. informatie over verkoper(s), koper(s), en de koopsom van het onroerend goed. Kies op het bestelformulier voor Akte van koop / verkoop. Bestel een kopie akte  

Bent u op zoek naar een eerdere eigendomsakte? Geef dan het betreffende unieke aktenummer (deel en nummer) op. Weet u niet om welk deel en nummer het gaat? Dan kunnen wij voor u een onderzoek in de openbare registers uitvoeren. U ontvangt dan het unieke aktenummer en, indien gewenst, de betreffende kopie eigendomsakte. Vraag een onderzoek overige ingeschreven akten aan

Tip: in onze webwinkel kunt u Eigendomsinformatie kopen. Dat product bevat wellicht het unieke aktenummer (deel en nummer) waarnaar u op zoek bent. Bekijk het productvoorbeeld op de productpagina Eigendomsinformatie

Erfpachtakte

Een erfpachtakte is een akte waarmee het recht van erfpacht is ‘gevestigd’. U ontvangt een kopie van de laatst ingeschreven erfpachtakte. Dit afschrift bevat o.a. informatie over de erfpachter, voorwaarden, canon en einddatum van het recht. Kies op het bestelformulier voor Akte van verkrijging erfpacht. Bestel een kopie akte  

Bent u op zoek naar een eerdere erfpachtakte? Geef dan het betreffende unieke aktenummer (deel en nummer) op. Weet u niet om welk deel en nummer het gaat? Dan kunnen wij voor u een onderzoek in de openbare registers uitvoeren. U ontvangt dan het unieke aktenummer en, indien gewenst, de betreffende kopie eigendomsakte. Vraag een onderzoek overige ingeschreven akten aan

Een hypotheekakte is een akte waarin wordt vastgelegd dat de hypotheekgever een onroerende zaak (de woning) als onderpand geeft aan de hypotheeknemer (de geldverstrekker). Dit alles in ruil voor het verkrijgen van een geldlening. U ontvangt een kopie van de laatst ingeschreven hypotheekakte. Dit afschrift bevat o.a. informatie over de hoogte van de hypothecaire inschrijving, de omschrijving van het onderpand en de aflossingsmethode van de hypotheek. Kies op het bestelformulier voor Akte van hypotheek(verlening). Bestel een kopie akte  
 
Bent u op zoek naar een eerdere hypotheekakte? Geef dan het betreffende unieke aktenummer (deel en nummer) op. Weet u niet om welk deel en nummer het gaat? Dan kunnen wij voor u een onderzoek in de openbare registers uitvoeren. U ontvangt dan het unieke aktenummer en, indien gewenst, de betreffende kopie hypotheekakte. Vraag een onderzoek overige ingeschreven akten aan
 

Tip: in onze webwinkel kunt u Hypotheekinformatie kopen. Dat product bevat wellicht het unieke aktenummer (deel en nummer) waarnaar u op zoek bent. Bekijk het productvoorbeeld op de productpagina Hypotheekinformatie

Een scheidingsakte is een akte waarin een overlijden of echtscheiding is vastgelegd. U ontvangt een afschrift waarin o.a. is opgenomen wie de nieuwe verkrijgers(s) zijn. Kies op het bestelformulier voor Akte van scheiding en deling. Bestel een kopie akte  
 
Kent u het deel en nummer niet? Dan is onderzoek nodig naar deze specifieke akte. Vraag een onderzoek overige ingeschreven akten aan
Een splitsingsakte wordt ook wel een akte van splitsing in appartementen genoemd. U ontvangt een kopie van de ingeschreven splitsingsakte en een splitsingstekening. Dit afschrift bevat o.a. hoeveel appartementen het complex bevat, hoe het complex is opgedeeld en hoe het reglement van de VvE er uit ziet. In de splitsingstekening is aangegeven welke delen van het complex gemeenschappelijk zijn en welke delen toebehoren aan de individuele eigenaren. Kies op het bestelformulier voor een Akte van (onder-)splitsing appartementsrechten. Bestel een kopie akte 
Een veilingakte wordt ook wel een akte van publieke verkoop genoemd. U ontvangt een kopie van de ingeschreven veilingakte. Dit afschrift bevat o.a. informatie van de nieuwe eigenaar. Kies op het bestelformulier voor een Akte van publieke verkoop. Bestel een kopie akte 
 
Kent u het deel en nummer niet? Dan is onderzoek nodig naar deze specifieke akte. Vraag een onderzoek overige ingeschreven akten aan

Akte van opstal/vruchtgebruik/gebruik en bewoning

U ontvangt een kopie van de laatst ingeschreven akte. Dit afschrift bevat o.a. informatie over: 
  • Opstal: het recht dat iemand (de ‘opstaller’) heeft om op of onder een perceel te bouwen dat niet zijn eigendom is. 
  • Vruchtgebruik: het recht dat iemand de vruchten (bijvoorbeeld rente of huurinkomsten) mag plukken van een perceel dat niet zijn eigendom is. Dit recht is overdraagbaar.
  • Gebruik en bewoning: het recht dat iemand heeft om een perceel, dat niet zijn eigendom is, te mogen gebruiken of bewonen ten behoeve van zichzelf of zijn gezin. Het recht van gebruik en bewoning lijkt op het recht van vruchtgebruik, maar eindigt bij het overlijden van de gebruiker. Daarnaast is het recht niet overdraagbaar.
Kies op het bestelformulier voor Akte van Opstal/Vruchtgebruik/Gebruik en Bewoning. Bestel een kopie akte  
 
Bent u op zoek naar een eerdere Akte van Opstal/Vruchtgebruik/Gebruik en Bewoning? Geef dan het betreffende unieke aktenummer (deel en nummer) op. Weet u niet om welk deel en nummer het gaat? Dan kunnen wij voor u een onderzoek in de openbare registers uitvoeren. U ontvangt dan het unieke aktenummer en, indien gewenst, de betreffende kopie hypotheekakte. Vraag een onderzoek overige ingeschreven akten aan