De methode van selecteren van agrarische grond is samen met het Wageningen Economic Research (WEcR) verbeterd. Deze data is echter pas vanaf 2012 beschikbaar. Wij hebben ervoor gekozen de oude data daarom zichtbaar te houden. Het deel overlap geeft een indruk van de trendbreuk / trendverschillen tussen beide methodes.