Afhandelen erfenis binnen Europa

Een nieuwe Europese verordening maakt het afhandelen van een buitenlandse erfenis makkelijker voor burgers binnen de Europese Unie. Ook wordt het minder kostbaar. Deze verordening is in heel Europa (met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken) geldig.

Grensoverschrijdend

Nu loopt een erfgenaam nog tegen allerlei ingewikkelde regels en procedures aan bij een grensoverschrijdende erfenis. Hieronder valt bijvoorbeeld een vakantiehuis of een rekeningcouranttegoed in het buitenland. Ook is een erfenis grensoverschrijdend als erfgenamen in het buitenland wonen.

Voor deze situaties is er een Europese verklaring van erfrecht. Hierdoor kan de hele nalatenschap in alle betrokken lidstaten voortaan met één document worden geregeld.

De Europese verklaring van erfrecht kan door de autoriteit van afgifte of door de aanvrager ter inschrijving aangeboden worden. Meer informatie hierover vindt u op de webpagina Europese verklaring van erfrecht inschrijven.