Advies in projecten

De manier waarop in Nederland rechten op land worden bijgehouden, staat internationaal goed bekend. Als Kadaster hebben we veel kennis en kunde in huis van landregistratie, landinrichting en geo-informatie. We zien het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om deze elders in de wereld in te zetten. Goede landregistratie is een voorwaarde voor economische groei. Echter, in ongeveer 70% van de wereld zijn die landrechten (nog) niet geregistreerd. Wanneer rechten op land goed zijn vastgelegd, hebben eigenaren rechtszekerheid. Een goede landregistratie is niet alleen een middel voor economische ontwikkeling maar ook voor verbetering van leefomstandigheden.

Het Kadaster wil graag bijdragen aan de internationale ambitie om - nog binnen onze generatie - wereldwijd de relatie tussen mensen en land(rechten) vast te leggen. Dat kunnen zowel formele als informele rechten zijn. De methode die daarvoor goed kan worden toegepast, noemen we 'Fit for Purpose Land Administration'. Wij geven hier op verschillende manieren invulling aan: in een partnerschap met het ministerie van Buitenlandse Zaken (LAND), als partner van het Global Land Tool Network (GLTN), als vertegenwoordiger van Nederland bij het Global Geospatial Information Management initiatief van de Verenigde Naties (UN-GGIM) en als adviseur bij de Wereldbank. 

Onze internationale adviesactiviteiten vallen niet onder onze hoofdtaken. Ze vormen een zogenoemde nevenactiviteit. Ze worden gefinancierd uit externe fondsen, zoals van de Europese Commissie, Verenigde Naties en Wereldbank. De fondsen dekken onze kosten.

Lees meer op de pagina: 'Fit for Purpose Land Administration'

Een greep uit onze projecten

Minder conflicten in Bangladesh door digitale landregistratie
De meeste rechtszaken in Bangladesh gaan over conflicten over land. De overstap naar een digitaal systeem voor landregistratie moet hier verandering in brengen.

60.000 landeigenaren geregistreerd in Lesotho
In Lesotho krijgen bewoners formeel het land in eigendom dat ze al vele jaren informeel bezitten.

Eigendom begin van groei voor boeren in Colombia
In deze blog vertelt Mathilde Molendijk, regiomanager Kadaster, hoe het Kadaster helpt miljoenen boeren in Colombia meer rechtszekerheid te geven.