Aanwijzen van een nieuwe grens

U hebt een perceel met voorlopige grenzen gekocht? Of een gedeelte van een perceel gekocht of verkocht? Dan ontvangt u een uitnodiging om de definitieve, nieuwe grenzen aan te wijzen.

Hoe werkt het aanwijzen van een nieuwe grens?

Bekijk de video over het aanwijzen van een nieuwe grens op YouTube(2:25 minuten).

Volgens de wet moeten de koper en verkoper samen de grens aanwijzen aan de landmeter. Dat doet u door in het terrein de grens te markeren. Dit kan met kenmerken die al aanwezig zijn, zoals een schutting of een heg. Is dat niet het geval dan kunt u ook bijvoorbeeld houten paaltjes plaatsen. Op basis van die informatie meet de landmeter de nieuwe grenzen op. Als u niet zelf bij de aanwijs aanwezig kunt zijn, kunt u iemand anders machtigen. 

Wat als u niet aanwezig bent of niemand hebt gemachtigd?

Is een van beide partijen niet aanwezig? Dan kan het opmeten niet doorgaan. Beide partijen moeten het immers eens zijn over de ligging van de nieuwe grenzen. Ook als partijen het niet eens zijn, wordt er niet gemeten.

Wat gebeurt er nadat de nieuwe grens is aangewezen?

Nadat u de grens hebt aangewezen, komt de landmeter in de meeste gevallen op een later tijdstip terug om de grens op te meten. Bij deze meting hoeft u niet aanwezig te zijn. Behalve als u de landmeter toegang tot uw terrein moet geven. In dat geval maken wij een afspraak met u.

Wat gebeurt er na het meten van de nieuwe grens?

Na het opmeten verwerkt de landmeter de meetgegevens en andere relevante informatie. Daarmee stelt het Kadaster de nieuwe percelen vast en verwerkt deze in de Kadastrale kaart en de Basisregistratie Kadaster.

Binnen 3 maanden ontvangt u van ons een kennisgeving (brief). In deze kennisgeving vindt u de gegevens van uw perceel en de definitieve grootte.

Wat als koper en verkoper het niet eens zijn over de grens?

Het is erg belangrijk dat koper en verkoper het eens zijn over de ligging van de nieuwe grens. Als zij allebei een andere grens aanwijzen, kunnen wij deze niet opmeten. En daarmee de registratie ook niet bijwerken.

Kan het Kadaster ook een bestaande grens aangeven?

Als u naast de nieuwe grens ook een bestaande grens wilt weten, moet u het Kadaster daarvoor een aparte opdracht geven. Op die manier kan de landmeter ook de juiste gegevens over de bestaande grens meenemen. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Grensreconstructie.

Wat betekenen de woorden 'vervreemder' en 'verkrijger'?

In de uitnodiging voor het aanwijzen van de nieuwe grens, ziet u de termen 'vervreemder' en 'verkrijger' staan. De vervreemder is de verkoper. De verkrijger is de koper.

Wat betekent 'deel/nummer(s)'?

Na de overdracht ontvangt de koper van de notaris de akte, ook wel Bewijs van Eigendom genoemd. Op deze akte staat een deel/nummer. Dat is het nummer waarmee wij de akte in het openbaar register hebben opgenomen.