Kabels en leidingen

Particulier

Graafmelding
Iedereen die machinale graafwerkzaamheden gaat of laat verrichten, is wettelijk verplicht een Graafmelding te doen. De graafdiepte is niet belangrijk.

Thema-informatie

KLIC (WIBON)
Via KLIC verstrekt het Kadaster informatie over de ligging van kabels en leidingen. Het doel van KLIC is graafschade te beperken, zoals vermeld in de WIBON.

KLIC-WIN
KLIC-WIN moderniseert de uitwisseling van kabel- en leidinginformatie en laat deze aansluiten op de Europese INSPIRE-richtlijnen.

Netwerken registreren
Een netwerk is een stelsel van kabels en leidingen, dat zich zowel in als boven de grond kan bevinden. Het is een onroerende zaak en kan ingeschreven worden bij het Kadaster.

KLIC en Netwerken registreren, 2 verschillende zaken!

KLIC heeft betrekking op kabels en leidingen en het registreren van netwerken ook. Verder gaat de overeenkomst niet. Wie in het kader van de WION informatie over een netwerk heeft aangeleverd, heeft hiermee niet automatisch de juiste informatie voor het registreren van een netwerk aangeleverd. En wie een netwerk bij het Kadaster registreert, voldoet niet automatisch aan de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION).

Producten KLIC

Graafmelding (KLIC)
Iedereen die machinale graafwerkzaamheden gaat of laat verrichten, is wettelijk verplicht een Graafmelding te doen. De graafdiepte is niet belangrijk.

Oriƫntatieverzoek (KLIC)
Wilt u alvast weten waar ondergrondse kabels en leidingen liggen? Dan kunt u een Oriƫntatieverzoek doen. U mag op basis van deze informatie nog niet gaan graven.

Calamiteitenmelding (KLIC)
Verplichte Calamiteitenmelding bij graafwerkzaamheden die spoed vereisen omdat anders persoonlijk letsel, milieuschade of economische schade dreigt.

Producten Netwerken

Netwerkaanduiding vaststellen en indepotname netwerktekening
Voorafgaand aan registratie van een netwerk moet u het Kadaster opdracht geven een netwerkaanduiding vast te stellen en de netwerktekening in depot geven.

Netwerktekening vervaardigen
Bij de registratie van een (leiding)netwerk moet een tekening van het netwerk als bijlage bij de akte worden ingeschreven. Deze netwerktekening kan het Kadaster voor u maken.

Netwerktekening controleren
Wilt u een eigen netwerktekening in depot geven voor de registratie van een netwerk? Om te zorgen dat deze aan de gestelde eisen voldoet, moet u deze door het Kadaster laten controleren.

Netwerk BA-kaart
Onderzoek doen naar bevoegd aanleggerschap? Deze eigenarenkaart geeft inzicht in de eigendomstoestand van de percelen die het netwerk doorsnijdt.

Onderzoek naar eerdere teboekstellingen op netwerken
Wilt u een netwerk of leiding laten registreren? Het Kadaster kan onderzoeken of het netwerk al eerder teboekgesteld is.

Onderzoek ingeschreven eigendomclaims en beslagen op netwerken
Bestaan er al eigendomclaims en beslagen op een netwerk? Als netbeheerder is het handig om dit te laten onderzoeken voordat u een netwerk bij het Kadaster registreert.

Is dit niet wat u zoekt? Kijk bij het overzicht van alle producten van het Kadaster.