Kaarten

Particulier

Kaarten en luchtfoto's
Fiets- en wandelkaarten, topografische kaarten, historische kaarten en luchtfoto's; het Kadaster beschikt over een schat aan kaarten.

Thema-informatie

Registreren van topografie
Het Kadaster heeft tot taak om de topografische basisbestanden van Nederland bij te houden en te distribueren.

Registreren van grootschalige topografie (GBKN)
De Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN) is een kaartbestand met veel topografische details. Het Kadaster beheert de GBKN-gegevensverzameling en verstrekt de gegevens.

BGT
De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) leidt tot een gedetailleerde digitale kaart van Nederland. In de BGT worden objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en groen op eenduidige manier vastgelegd.

BRT
Het Kadaster is houder van de Basisregistratie Topografie (BRT). De BRT bestaat uit digitale topografische bestanden op verschillende schaalniveaus.

Producten

Kadastrale kaart
Een kaart zonder maten die de ligging van de percelen aangeeft.

Digitale kadastrale kaart
Digitale kadastrale kaart met perceelnummers, de belangrijkste bebouwing, straatnamen en huisnummers. Geschikt voor gebruik in geografische informatiesystemen (GIS).

TOP10NL
Het digitale topografische basisbestand van het Kadaster. Dit is het meest gedetailleerde product binnen de Basisregistratie Topografie (BRT). 

TOPraster
Topografische rasterkaarten zijn onder andere geschikt als ondergrond voor desktop-mapping. Maar ook voor illustratiemateriaal voor publicaties of websites en als referentiekaart voor CAD-applicaties en analyses in GIS.

3D kaart NL
Het meest gedetailleerde digitale topografische bestand van het Kadaster. Onder andere te gebruiken voor het bekijken, bewerken en visualiseren van geo-informatie.

Is dit niet wat u zoekt? Kijk bij het overzicht van alle producten van het Kadaster.