Basisregistratie Adressen

De Basisregistratie Adressen bevat alle officiële, als zodanig toegekende, adressen op Nederlands grondgebied. Een adres is de door de bevoegde gemeente toegekende benaming, bestaande uit de naam van een openbare ruimte, een nummeraanduiding en woonplaats. Adressen worden toegekend aan adresseerbare objecten uit de Basisregistratie Gebouwen: verblijfsobjecten, ligplaatsen en standplaatsen.

Omschrijving van de objecttypen in de Basisregistratie Adressen:

  • NUMMERAANDUIDING (huisnummer en toevoegingen)
    Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan toegekende aanduiding van een verblijfsobject, een standplaats of een ligplaats
  • OPENBARE RUIMTE (straten)
    Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan aangewezen en van een naam voorziene buitenruimte die binnen één woonplaats is gelegen
  • WOONPLAATS
    Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan aangewezen en van een naam voorzien gedeelte van het grondgebied van de gemeente

Naar de pagina Basisregistratie gebouwen

Nummeraanduiding

De wet BAG schrijft voor dat verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen van ontstaan tot einde levenscyclus (intrekking) een nummeraanduiding (adres) hebben. Er kan geen verblijfsobject, standplaats of ligplaats bestaan zonder nummeraanduiding en er kan geen nummeraanduiding bestaan zonder verblijfsobject, standplaats of ligplaats.

Wordt een bouwvergunning verleend, waarbij de bouw leidt tot een verblijfsobject, dan ontstaat in de BAG een verblijfsobject dat de status "verblijfsobject gevormd" krijgt. Het bijbehorende pand krijgt de status "bouwvergunning verleend". Dit betekent dat een adres in de BAG wordt toegekend op het moment dat de bouwvergunning verleend wordt.

Postcode

Als een object door PostNL wordt aangemerkt als postaal afgiftepunt, wordt aan het adres een postcode toegekend. Verblijfsobjecten die niet als postaal afgiftepunt aangemerkt zijn krijgen geen postcode. In de BAG blijft het attribuut “postcode” in dat geval leeg. Over postbezorging schrijft de wet BAG niets voor.

Openbare ruimte

Een openbare ruimte die door twee woonplaatsen loopt, wordt twee keer in de BAG opgenomen: eenmaal in combinatie met de ene woonplaats (A) en eenmaal in combinatie met de andere woonplaats (B). Verblijfsobjecten in woonplaats A worden gekoppeld aan de openbare ruimte in woonplaats A en verblijfsobjecten in woonplaats B worden gekoppeld aan de openbare ruimte in woonplaats B.

Openbare ruimten waarbij de bijbehorende verblijfsobjecten in de aangrenzende woonplaats liggen

Als een openbare ruimte in woonplaats A ligt en de bijbehorende verblijfsobjecten in woonplaats B, dan wordt de optionele relatie tussen woonplaats en nummeraanduiding toegepast (zie BAG catalogus 2009, pagina 20). Woonplaats B wordt in dat geval gebruikt in het postadres.

Woonplaats

De Basisregistratie Adressen bevat alle officiële, als zodanig vastgestelde, woonplaatsen op Nederlands grondgebied. Die woonplaatsen komen, met uitzondering van diakrieten en eventuele aanvullingen ter aanduiding van de provincie, overeen met woonplaatsentabel van PostNL.

Documentatie

Op de pagina over wet- en regelgeving van van de website overheid.nl vindt u meer informatie over de Wet BAG

Op de pagina BAG documentatie vindt u de nu geldende documentatie voor de Landelijke Voorziening BAG.

Voor al uw vragen over de Basisregistraties Adressen en Gebouwen kunt u terecht bij Klantenservice BAG.