BAG kwaliteitszorg

BAG Kwaliteitsdashboard voor afnemers

Het BAG kwaliteitsdashboard voor afnemers geeft inzicht in fouten en andere opvallende signalen. U kunt per thema een selectie maken. Kunt u een bepaald object of adres niet kunt vinden? Dit betekent dat van dit adres of object bij ons geen fouten of andere opvallende signalen bekend zijn. 
De fouten en signalen die in de kwaliteitsrapporten voorkomen, worden zichtbaar bij de maandelijkse controle op de Landelijke Voorziening BAG (LV-BAG). Gemeenten krijgen deze signalen ook gepresenteerd ter controle en verbetering ervan.

Zoals we nu kunnen meten is de kwaliteit van de gegevens in de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) hoog. Natuurlijk is een goede kwaliteit van de gegevens een belangrijke voorwaarde voor het gebruik ervan. Een goede kwaliteit verbetert de dienstverlening aan burgers. Het kwaliteitsdashboard is door het Kadaster ontwikkeld in opdracht van het bestuur van de BAG (BAG BAO).

Naar het Kwaliteitsdashboard voor afnemers

BAG Kwaliteitsdashboard voor bronhouders

Het BAG Kwaliteitsdashboard voor bronhouders geeft per gemeente inzicht in de kwaliteit van de gegevens van de BAG. Toegang tot het BAG Kwaliteitsdashboard gaat via 'Mijn Kadaster'. Hoe het kwaliteitsdashboard werkt en hoe de gegevens van de rapportages tot stand komen, leest u in de toelichting. In de Quick Reference Card vindt u een compacte beschrijving van de werking van het kwaliteitsdashboard. 

Optimaliseren Kwaliteitsdashboard

Uw opmerkingen over de werking van het dashboard of suggesties voor aanvullende rapportages zijn zeer welkom. Dit stelt ons in staat om het BAG Kwaliteitsdashboard voor bronhouders te verbeteren. Wilt u iets verbeteren of hebt u een verzoek, neem dan contact op met de Klantenservice BAG.

Beheerauditrapportage

Volgens de Wet basisregistraties adressen en gebouwen is elke gemeente verplicht haar BAG-administratie eens per 3 jaar te laten controleren. De beheerrapportages vormen de basis voor deze inspectie.

Hoe vraag ik een beheerauditrapportage aan?

Bronhouders vragen de beheerauditrapportage aan via Mijn Kadaster. Hebt u geen toegang tot Mijn Kadaster? Raadpleeg dan de Eerste Beheerder binnen uw gemeente. In de Quick Reference Card leest u hoe u de aanvraag indient.

Alleen als auditor kunt u gebruik maken van het aanvraagformulier beheerauditrapportage

De toelichting beheerauditrapportage (website Ministerie van Binnenlandse zaken) beschrijft hoe de gegevens in de rapportage tot stand komen. Hierdoor kunnen inspecteurs en bronhouders de rapportages beter gebruiken. De toelichting geeft geen antwoord op vragen over de gevolgen van bepaalde cijfers voor de BAG inspectie. Met vragen hierover kunt u terecht bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken 

Ontwikkeling kwaliteit BAG 2011-2014

In opdracht van het BAG bronhouders en afnemers overleg (BAG BAO) heeft het Kadaster de kwaliteit van een aantal gegevens tussen 2011 en 2014 onderzocht. De uitkomsten vindt u in het document 'Meerjarenoverzicht kwaliteit BAG'.