BAG bronhouders

De BAG bestaat uit een register enerzijds en een registratie anderzijds. De registratie richt zich voornamelijk op een actuele weergave van gegevens en fungeert daarbij als ingang van het register. Het register omvat de authentieke (bron)documenten waarin de feiten zijn beschreven die aan de in de registratie opgenomen gegevens ten grondslag liggen.

Gemeenten zorgen, binnen 4 werkdagen na de vaststelling van het brondocument, voor opname van de gegevens in de registratie en inschrijving van het document in het register. Na registratie moeten de gegevens binnen 1 werkdag aangeboden worden aan de Landelijke Voorziening BAG.

Productieomgeving BAGLV

Via http://wetten.overheid.nl/BWBR0023466/2012-10-01 maakt u, met behulp van een certificaat, verbinding met de productieomgeving van de LV BAG.

Voordat u uw BAG-applicatie aan kunt sluiten op het koppelvlak, moet u een conformiteitstoets uitvoeren.

Het koppelvlak verzorgt de uitwisseling van gegevens tussen de gemeentelijke BAG-applicatie en de LV BAG.

De Basisregistraties Adressen en Gebouwen zijn niet statisch. Ontwikkelingen in beleid, informatiebehoefte en technologie zorgen voor aanpassingen. Ga naar de BAG releases

BAG beheerauditrapportage

Volgens de Wet basisregistraties adressen en gebouwen is elke gemeente verplicht haar BAG-administratie eens per 3 jaar te laten controleren. Als basis voor deze inspectie worden beheerauditrapportages gebruikt. Deze kunt u aanvragen met het aanvraagformulier beheerauditrapportage.

Meer informatie en een toelichting op de beheerauditrapportage kunt u vinden op de website van het ministerie van IenM. Hier vindt u ook het inspectieprotocol.

Maximum aantal aanvragen

Om aan de vraag naar beheerauditrapportages te kunnen voldoen, mogen gemeenten maximaal één rapportage per maand aanvragen. Voor auditors geldt er geen maximum.

BAG bekende problemen en tijdelijke oplossingen

Een overzicht van problemen die bij ons bekend zijn inclusief status en indien bekend (tijdelijke) oplossing, vindt u in het document 'BAG bekende problemen en tijdelijke oplossingen'. 

Blijf op de hoogte via LinkedIn

Bent u bronhouder van de BAG? Praat mee en blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen via de groep 'BAG Bronhouders' op LinkedIn.

Overige informatie

Op de pagina BAG documentatie vindt u de nu geldende documentatie voor de Landelijke Voorziening BAG.

Bekijk hieronder het BAG vraag en antwoord-document. 

Voor al uw vragen over de Basisregistraties Adressen en Gebouwen kunt u contact opnemen met de Klantenservice BAG.