60.000 landeigenaren geregistreerd in Lesotho

Ruim vijf jaar heeft het Kadaster het projectmanagement verzorgd voor het Land Administration Reform Project (LARP) in Lesotho. Binnen het project zijn wetten en reglementen aangepast en is er een appartementenwet opgesteld. Hiermee krijgen bewoners formeel het land in eigendom dat ze al vele jaren informeel bezitten.

Zo’n formeel eigendomsbewijs maakt een groot verschil voor de gewone mensen in Lesotho. Ineens kunnen ze via een testament goed regelen wie de grond na hun dood zal erven. En ze kunnen het land ook gebruiken als onderpand voor een lening. Ook voor projectontwikkelaars en banken heeft het voordelen.

Grondregistratie versneld

De manier van grondregistratie is op onderdelen veranderd in de wet. Daardoor kan nu een eigendomsbewijs worden uitgegeven of aangepast binnen drie weken. Daarvoor duurde het soms drie jaar. Dit is het resultaat van het oprichten van de Land Administration Authority (LAA). De LAA maakt gebruik van een Land Management Systeem dat met hulp van de Food and Agricultural Organization van de Verenigde Naties is aangepast en geïmplementeerd. Het is gebaseerd op Open Source en het Land Administration Domain Model.

Informeel eigendom vastleggen

In totaal hebben we bijna 60.000 informele landeigenaren geïdentificeerd. De LAA gebruikt deze gegevens om eigendomsdocumenten te maken en te registreren. Hiermee kunnen ze het eigendom formeel vastleggen. Dit is een basis voor het verbeteren van de economie in Lesotho.

Financiering uit VS

Begin 2008 heeft het Kadaster deze opdracht gekregen. Het LARP-project is gefinancierd uit de fondsen van de Millenium Challenge Cooperation uit de Verenigde Staten. Deze organisatie heeft als doel wereldwijde armoede terug te dringen door economische groei. Het project met een waarde van 362 miljoen dollar kent drie onderdelen: Water, Gezondheid en Ontwikkeling van de private sector. Onder dit laatste onderdeel viel het project voor landadministratie. We zijn blij met het succes van het project, dat we in september hebben afgesloten.