100 jaar gebiedsontwikkeling

In 2016 is het precies 100 jaar geleden dat het Kadaster een taak in landinrichting kreeg. De kennis die we hebben opgedaan, zetten we dit jaar in om – samen met anderen – te kijken naar de ruimtelijke uitdagingen die nu op ons afkomen. We zijn ervan overtuigd dat het ontwikkelen van een gebied niet anders kan dan in een sterke samenwerkingsvorm waarin alle belangen vertegenwoordigd zijn. Het Kadaster is daarbij de onafhankelijke en betrouwbare partner die feiten en belangen snel in kaart brengt, meedenkt over scenario’s en de rechtszekerheid borgt.

Activiteiten in 2016

Gedurende 2016 organiseren we activiteiten en gesprekken met onze relaties, zowel nationaal als internationaal. Daarbij staat de vraag centraal wat we kunnen leren van 100 jaar landinrichting om de uitdagingen van nu en straks samen aan te gaan. Op het programma staan onder andere een mini-symposium voor wetenschappers en onderzoekers, regionale bijeenkomsten en een internationaal symposium.

In het najaar is de game move-a-lot gelanceerd, bekijk de game hier.

Meer over de kracht van gebiedsontwikkeling