Zelfcontrole BAG

Deze pagina op geobasisregsitraties.nl bevat algemene informatie over de zelfcontrole BAG. Met het formeel van kracht worden van de gewijzigde Wet BAG in 2018 wordt ook de zelfcontrole BAG met ingang van 1 juli 2018 een wettelijke verplichting voor gemeentelijke bronhouders BAG.

Bekijk op website Geobasisregistraties
Tags: Zakelijk documentatie overheid BAG gemeenten
Soort document
Informatie
Auteur(s)
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Datum
1 juli 2018
Toegankelijkheid

content op geobasisregistraties.nl, ja

1 juli 2018